فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
دختره نوشته
امشب شب مهتابه .....
امیرم رو میخوام ^_^
امیرم اگرخوابه
.
حمیدم رو میخوام ^_^
حمیدم خوابه؟؟؟
امینم روو میخوام ^_^
امینم کپیده؟؟؟سعید؟؟محمد؟؟؟ علی؟؟؟؟
والّا الان چه وقته خوابه؟
این دفه که رفتم با یکی دیگه
یاد میگیره شبای مهتابی نخوابه بی شخصیت بی احساس
بیشعور
بی ذوق
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
توروخدا بزارید بیایم تو دیگه شیطونی نمیکنیم
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
همه تبلغات ضد سیگار نابود شد
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
سلام سوسیس !!!

یعنی عــــــــالی بود این دیالوگش
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
عاشیق آدین شیرین دی

فرهاد دوستو شیرین دی

دوست دان دوستا گلن پای

بئچه بالدان شیرین دی

ترجمه

ای عاشق اسمت شیرین است

دوست فرهاد شیرین است

هدیه ای که از دوست می رسد

از عسل تازه شیرین است
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
چکیر وارلیغیمی دارا گوزلری

آپاریر روحومو هارا گوزلرین

قارا بیر محبس دیر قارا گوزلرین

بوراخ گوزلرینین حبسیندن منی

ترجمه

چشمانت هستی ام را به دار می کشند

روحم را تا کجا می برند چشمانت

زندان تاریکیست سیه چشمانت

از محبس چشمانت رهایم کن
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
یه بار با مخاطب خاصم رفتیم کافی شاپ دوتا نعلبکی قهوه خوردیم شد 25 هزار تومن !!!
هیچی دیگه به این نتیجه رسیدم که
.
.
.
در جوانی پاک زیستن شیوه ی پیغمبریست !!!
باهاش تموم کردم !!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
این پســرایی هسـتن که قــدشون بلنــده ..
هیکـلی و خــوش استیــلن ..
پوستشون بُــرنزس ..
آســتیناشونـو تا آرنــج مـیـزنن بــالا و دکمـــه بــالا پــیرهنشونو بــاز مــیزارن ..
بــو عطـــر مردونشــون همه جـارو پــر میکنه ..
ابروهاشــونـو بر نمیــدارن و تــه ریـــش دارن ..
خـــب خـــب دخترا نفســــو بدین بیرون چه خبــــــره !!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ،ﯾﻨﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺠﺎﯼ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻧﮕﻮﺭﻭ ﺗﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺯﺩﯾﺎﺩ ﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻧﺪ
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا