فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
تکنیک جدید آقایون برای تماشای فوتبال مرد: بزن 3 میخوام فوتبال ببینم

زن: دارم سریال می بینم.........

مرد: جوووون زنه چه خوشگله!!!

زن: بیا فوتبالت رو ببین سریالش تکراریه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
دیروز رفتم عیادت عموم یه پتو انداخته بود رو سرش عمم بهش گفت:داداش اگه دختر بودی میترشیدی ها.....عموم گفت: نه مامان کارش درسته منو مثل تو مینداخت به یه نفر....بیچاره شوهر عمم نزدیک بود بره تو کما......
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
تو تاکسی از دختره بغل دستیم پرسیدم "ببخشید خانوم کرایه های این مسیر چقدره?"
.
.
.
برگشته یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخته
میگه:برو سر اصل مطلب...

اصن بی شوهری بیداد میکنه آقا ... بیدااااد
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺎﺭ
ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .!!!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺟﻤﻼﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﺯﻳﺮ، ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ :
ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﮑﻦ :
ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﻭﺯﻳﺮ ﺭﻓﺎﻩ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺍﺳﺖ !
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ :
ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﻴﻤﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ
ﻗﻮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!
ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :
ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ﺳﻮﺳﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!
ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :
ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍﻱ ﻧﻮﻉ A ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺿﻌﻴﻒ
ﺍﺳﺖ !!.
ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍﻩ :
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ !...
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
خدایا...
ميشه اين شيطان رو ببخشي و باهاش آشتي كني كه دست از سر ما
وردااااااااااااااااااااره؟
تو که همه رو میبخشی ...
اینم اشتباه کرد به ما سجده نکرد ..ما بخشیدیم تو هم
ببخش...داره اذیت میکنه ...پیشنهادهای خوب میده ..نمیشه رد کرد
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیبهایشان به دنبال فندک میگردند …
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺯ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪند ﺍﺩﺏ ﺍﺯ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺧﺘﻲ ؟؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﺒﺎﺕ!!
گفتن: ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺕ; ﻗﻨﺪ ﻧﺒﺎﺕ; ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺍﺕ: ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﺑﺮﺍﺕ،
ﮔﻔﺖ : ﺟﻴﮕﺮ ﻓﺪﺍﺕ )
چه ناناش شده لقمان !!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
حتما بخونید
زندگی زیباست ...
و هر روزش آغازی
دوباره برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
بالاخره شد بالاخره مزد کارامو دارم میگیرم بالاخره موفق دارم میشم

دفتر زدمم
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا