فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
تو پسر:

اگه به جز خوشگلی و هیکل چیزی نمیبینی و نمیخواهی،
مشکل از ذات تو نیست!
از فرهنگ خرابی است که برای خودت جا انداختی که دختر یعنی لذت، حال کردن، خوش گذرونی...
اما سعی کن بفهمی دختر یعنی:
حرمت، عشق، علاقه،محبت،احساس،آرامش،"زن"مادر"...
و اگر دستت به عشق برسد همه را به قصد لذت هدف نمیگیری!

و تو دختر:
اگه برای خودت جا انداختی که پسر یعنی قد، ته ریش،هیکل، قیافه، پول،ماشین،شهرت!
تقصیر تو نیست...
از عقده ی نداشتن چیزهایی است که سال هاگوشه دلت مانده و روزگارت را سخت گذرانده!
اما درک کن؛پسر یعنی تکیه گاه، سایه سر، پناه، امنیت،"مرد"پدر"...و رابطه ی دونفره یعنی اعتماد، وفا، درک...
و ای کاش خراب شود این دیوارهای بی اعتمادی
تمام....

ببخشید اگه تند بود
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
روی سخنم با جنس مخالف خودمه!!!

دختر خانوم ...

چرافکرمیکنی همیشه "عشقت" بایدنازتوبکشه ؟؟

✘چرافکرمیکنی همیشه اون بایدزنگ بزنه,اون باید اس بده... !؟

✘چرافکر میکنی نازکشیدن فقط کارمرداست...!؟

یه جایی از زندگی میرسه که عشقت خسته س از زندگی

☜خسته س از روزگار ....

☜اونجاتوبایدمرهم باشی ... توبایدناز بکشی

نگوچرا کم زنگ میزنی ... چرادیگه اس نمیدی..؟

بهش شک نکن ... بجای این کاراخانوم باش وخانومی کن..!

بهش بفهمون که عشقت فقط وفقط واسه روزای عاشقانه نیست...

توزن شدی که آرامش بدی نه اینکه آرامشش روازش بگیری ...

اگه توروزای سختیش بهونه نگرفتی واسه نبودناش... خانومی

اگه زخمی بدتراز گرفتاریش رودلش نذاشتی... خانومی

اگه چپ وراست بهش گیرندادی که واسه منم وقت بذار... خانومی

اگه تونستی حال خوب وبدش رو ازهم تشخیص بدی... خانومی

اگه تونستی یه وقتایی تنهاش بذاری تاباخودش خلوت کنه... خانومی

آره دخترخانوم ... اگه اینجوری باهاش بودی ...

...خانومی..
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
کارت شارژ میگیرم
.
.
.
.
.
.
.
.
کتاباتونو جلد میگیرم
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﻮﺭﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻼﺱ ﺧﻂ ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﻳﻪ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﻫﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﺑﺸﻪ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
کباب میخوریم
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون دقیقا چیه ؟
مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده …
اگه راستشو بدونی و نگی مش غول ضمبه ای !
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
دختره میخواسته مگس روووو صفحه ی مانیتورشووو
با موس بندازه تو سطل آشغاله کامپیوتر
.
.
.
.
.
میگن کامپیوتر سوخته از خنده....
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺩﻳﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺩﻭﺩﻝ ﻣﻴﮑﺮﺩﻡ ..
ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ،، ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﻣﻴﺎﺭﻡ !
ﺍﺧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﻴﻪ . ؟!!!
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍ ﺍﻣﺪ ؛؛
.
.
.
.
.
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻴﻪ ، ﺧﻮﺷﮕﻠﻲ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ
ﭘﻴﺮ ﻭ ﺟﻮﻭﻭﻥ ، ﺧﺮﺩ ﻭ ﮐﻠﻮﻥ .. ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺯﻳﺮﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ
ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭ
ﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ،ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻡ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
یـــــــه پـــســــر بــــایــــد اونـــقــــدر مــــــرد باشــــه...
کـــــه وقــتـــی زنــــگـــ مـــیزنــــه به عــشقـــش
دخــــتـــــره بـــــگــــه!
وای خـــــاکــــ بـــــه ســــرم آقــــامـــــون زنــــگـــــ زد...
نـــــه ایــنـــکــــه دخـــتــــــره بــــگـــــه
.
.
.
.
.
ای جــــــونــــــم جــــوجــــــوم داره مـــــیزنـــــگـــــه
... ادامه
صفحات: 11 12 13 14 15 انتها ابتدا