فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
اینجا تهران
دما دو درجه از خورشید خنک تر!!
شدت تابش آفتاب فوق العاده خرکی!
هوا شرجی خرما پزون !
سگ تو روحت pmc
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ی کاش یاد میگرفتم اگر در رابطه ای حرمتم زیر سوال رفت
برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنم
و به طور احمقانه ای منتظر معجزه نباشم . . .
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
نه که ما «مغز» نباشیم‌ آ . نه


ما فقط خسته‌تر از اونی هستیم که

«فرار» کنیم

باز اقلن «قِل خوردن مغزها» بود

مام مشارکت می‌کردیم
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺩ ﺑﺎﺱ
ﺷﻐﻞ ﺩﻭﻣﺶ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﻣﺶ ﺑﺎﺷﻪ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻋﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﻮﺱ ﺭﻃﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺯﻧﺶ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺟﻠﻮﺵ ..
ﺍﻭﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻤﻮﻥ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
@فرهـاد دادا خیلی میخوامت
بدخواه .....
نداری ک داشتی ندا بده

ارزوی بهترینها رو برات دارم
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
قابی بر این دیوار
_ تا ابد _
چشمهایت را برایم نگه میدارد
کاری که خودم نتوانستم ...........
سایه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.
سهراب سپهری
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
چهارتا از دست اوردهای دانشگاه

.

.

.

.

اس ام اس دادن بدون نگاه کردن ب گوشی

خوابیدن درحال نگاه کردن ب کتاب

کارگروهی هنگام امتحان

و حرف زدن بدون تکون خوردن لب
... ادامه
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا