فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
خانم های عزیز زیاد نگران عید و تمیزی نباشین

الان جاری و خواهر شوهر و دختر خاله و زن همسایه...... همه وایبر و واتس آپ دارن ،نه خونشون تمیزتره نه وقتی میان به چیزی غیر گوشیشون نگاه میکنن
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿره ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻪ !
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ پنج ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﻮﻥ ﺑﺸﯽ!!
ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ !
1 : ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻮﻥ !!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ !
2 : ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺷﺎﭖ ﮐﯽ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ 4 ﺟﻮﻻﯼ !!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ !
3: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺗﻮﮔﻮﺭ !!
ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﻩ !
:4 ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ : ﺍﺯ ﭼﯿﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻮﺵ !!
هنر نزد ایرانیان است و بس
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
بیست سوالی دخترا:
- جان داره؟
نه!
- الهی!! چرا مُرده!!!

@جواد
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
خدایا به بچه های پرشیا توییت

خوشنامی کوروش
دلسوزی داریوش
انصاف انوشیروان
قدرت شاه عباس
لیاقت امیر کبیر
عقل مصدق
منش خاتمی
عمر [!]
ثروت رفسنجانی
و
بی خیالی روحانی را عطا بفرما!!!
و لبانشان را همچون کفاشیان خندان گردان.
آمین
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
مامانم اومده میگه
سرویس بهداشتی رو الان جرم گیری کردم و برقش انداختم
ببینم یه نفر رفته دسشویی قلم پاشو می شکنم … هیچی دیگه
داریم الان دسته جمعی از توالت مسجد محل برمیگردیم
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند
اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشد همان چیزی می شویم که آرزو داریم و همان کاری را می کنیم که می خواهیم.
.
.
گاهی برای چشیدن خوشبختی واقعی باید به دنبال دلتان بروید و اهمیت ندهید دیگران ممکن است چه فکری کنند.
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

امیدوارم روز و هفته خوبی داشته باشید.
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
مثبت اندیشی


پولدارى؛
منش است و ربطى به ميزان دارايى ندارد
گدايى؛
صفت است ربطى به بى پولى ندارد...
دانايى؛
فهم و شعور است و ربطى به مدرك تحصيلى ندارد
نادانى؛
ياوه گويى است و ربطى به زياده گويى ندارد...
دشمن؛
نمايشى از كمبودها و ضعف هاى خويش است و ربطى به بدسرشتى و بدخواهى طرف مقابل ندارد
يار؛
همدلى است و ربطى به همراهى و پر كردن كمبود ندارد...

وقتى گرسنه اى،يه لقمه نون خوشبختيه ..وقتى تشنه اى،يه قطره آب خوشبختيه ..وقتى خوابت مياد،يه چرت كوچيك خوشبختيه ...
خوشبختى يه مشتى از لحظاته ... يه مشت از نقطه هاى ريز،كه وقتى كنار هم قرار مى گيرن،يه خط رو ميسازن به اسم زندگى ...

قدر خوشبختى هاتونو بدونيد .....
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
گذشته تو را رها کرد و رفت اما نمی دانم تو چرا آن را رها نمی کنی?
با نشخوار گذشته چه چیزی عایدت می شود جز از دست دادن این لحظه!!
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا