فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد


ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
مورد داشتیم دختره رفته مکانیکی برا تعمیر ماشینش ، مکانیکه گفته یه گاز بده!
دختره گفته فقط يواش بگير كه رو لپم جاش نمونه، زود كبود ميشه!!!!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
زن ایرانی کیست؟
؟
؟
؟
زن ایرانی موجودیست که پدررضاشاه رادرکشف حجاب
و پدرجمهوری اسلامی رادرحفظ حجاب دراورد!!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
جلال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی
.
.
.
.
.
.
.
خیلی سعی کرد بقیه حروف الفبا رو
تو خودش جای بده ولی متاسفانه نشد
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻼﻕ ﺷﺪﻧﺎ O__o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻃﺮﻑ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ( ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ )
ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ ؟؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﯿﻠﯽ ﮔﯿﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﯾﮕﻪ...!!!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺩُﺧـــﺘـَـﺮ ﮐـــﻪ ﺑــﺎﺷـــﯽ
....

.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻫﻤـــــﯿﻦ ﺑﺮﮐــــﺖ ﻗﺴــــﻢ
ﻫﯿـــﭻ ﻭﻗــــﺖ ﻧﻤﯿـــﺪﻭﻧﯽ ﭼـــﯽ ﺑﭙﻮﻭﻭﻭﻭﺷﯽ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
یک دنــــــــــده نبـــــــــاش

دنــــــــده یـــــک بــــــاش

" سنــــــــــگــــــــیـــــن "
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
قابل توجه دخترااااااان:
*
*
*
*
*
میدونستید بر طبق اصل ۱۲۱ ماده ۴ قانون مجازات اسلامی اگه زن مجرد با یک مرد تصادف کنه و منجر به نقص عضو او بشه باید با او ازدواج کنه .....؟؟
خوب حالا هول نشید..
خیابون پر ماشینه .. این ماشین نشد...!!!..
ماشین بعدی ...
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . . .
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺁﺭﺍﻡ
ﮔﺮﯾﺴﺖ .
.
.
.
ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ
کلا میگریسه
صفحات: 5 6 7 8 9 انتها ابتدا