فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چشمهایت طعم بهار می دهد
در این سرمای دلگیر
زمستان فقط بهانه ایست
برای در آغوش کشیدن
این دو چشم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
حرف هایمان
شعرهایمان،فرزندانمان بودند.
!یتیمشان نکن
برگرد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
می شود از فکر من
چند ساعتی بیرون روی؟
میدانم درس داری بخدا
این ترم مشروط نخوای شد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تمام داشته هایم را در چمدان جا داده ام جز " تو " که برای خودت گذاشتمت..
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عشـــــــــق فریادی ست که نرسیده به گلو بغض می شود به چشم که می رسد اشــــــک می شود ونرسیده به زبان خفه می شود
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کجای این شهر قدم می زنی که من درونم زلزله ای رخ داده آرام تر قدم بزن تا شهر قلبم فرو نریزد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تصور کن... من باشم و تو؛ عصر باشد و یک میز وسط ایوانِ خانه ام... تو چای بریزی و شاعرانه های من متولد بشوند؛ از حضورت صد ها غنچه ی گل دچار شکفتن بشوند
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
یاد من به تو یاد تو به من جان ما به لب ! کی شود که تو، در کنار من کی شود که من، در نگاه تو ؟
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عمـــــــــــری اگر نگاه ت کنم از دیدن ت سیر نمیشوم من اما هیچ وقت از تـــــــــــــو تنها به عکسی اکتفا نکردم
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا