فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کسـیکـه چشـم بـه راهـه

از کسـیکـه تـو راهـه

خستــه تــره
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دومین تیک که میخورد
تازه دردهایت شروع میشوند
وقتی که میبینی تو داری جان میکنی
این طرف خط و او بی تفاوت است
حتی به این مردن هایت
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
سخنِ بى تو مگر جاى شنيدن دارد ؟
نفسِ بى تو كجا ناى دميدن دارد ؟
علتِ كورىِ يعقوبِ نبى معلوم است !
شهرِ بى يار مگر ارزش ديدن دارد ..؟
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کاغذهایم بهانه ات را میگیرند
و
خودکارهایم
از
جز تو نوشتن تحصن کرده اند
و
من
برای از تو نوشتن به بودنت نیازمندم.
برگرد
این بار به خاطر من نه ...
به احترام کاغذ و قلمم
برگرد
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
براى همه ى ما
همه ى روزها فراموش مى شوند
به جز همان يك روز
كه نشانى آن را
به هيچ كس نگفته ايم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چشمهایت طعم بهار می دهد
در این سرمای دلگیر
زمستان فقط بهانه ایست
برای در آغوش کشیدن
این دو چشم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
حرف هایمان
شعرهایمان،فرزندانمان بودند.
!یتیمشان نکن
برگرد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
می شود از فکر من
چند ساعتی بیرون روی؟
میدانم درس داری بخدا
این ترم مشروط نخوای شد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تمام داشته هایم را در چمدان جا داده ام جز " تو " که برای خودت گذاشتمت..
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا