فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عشـــــــــق فریادی ست که نرسیده به گلو بغض می شود به چشم که می رسد اشــــــک می شود ونرسیده به زبان خفه می شود
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کجای این شهر قدم می زنی که من درونم زلزله ای رخ داده آرام تر قدم بزن تا شهر قلبم فرو نریزد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تصور کن... من باشم و تو؛ عصر باشد و یک میز وسط ایوانِ خانه ام... تو چای بریزی و شاعرانه های من متولد بشوند؛ از حضورت صد ها غنچه ی گل دچار شکفتن بشوند
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
یاد من به تو یاد تو به من جان ما به لب ! کی شود که تو، در کنار من کی شود که من، در نگاه تو ؟
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عمـــــــــــری اگر نگاه ت کنم از دیدن ت سیر نمیشوم من اما هیچ وقت از تـــــــــــــو تنها به عکسی اکتفا نکردم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چقدر شب اضافه می آید ! وقتی که نیستی
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
باز شب باز وعده هایی که قول شان را به خواب ها داده ام تو اما ناخوانده مهمانی برای شعرهایی که فراموش ات نمی کنند
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
بی هوا رفت نَفهمید چه با من کرده من خودم ماندمُ با خاطِره هایی پر درد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
رفتن داریم تا رفتن
گاهی کسی با دلش میرود ..
گاهی هم با پایش
یک رفتن هم داریم
فقط .. اسمش رفتن است
اما نه کسی جایی میرود
نه دلی از دلی کنده میشود
و این عذاب است !
... ادامه
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا