فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
07.jpg 06.jpg 05.jpg 04.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کــــاش
پایانِ یکی از این روزهـا
شب نـباشد
تو باشی
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 13 روز و 20 ساعت و 27 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
بگذار فكر كنم،
دوستم داري...
از تو كه چيزي
كم نمي شود
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 13 روز و 20 ساعت و 37 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با فنجانی چای هم
می‌توان مست شد!

اگر اویی که باید باشد،
باشد ...
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 13 روز و 20 ساعت و 38 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
آرزو میکنم که خنده ات
تنها به عادت مرسوم "عکس گرفتن"
نبوده باشد !
و تو خندیده باشی
در آن لحظه از ته دل...
چرا که خنده ی تو
جهان را زیبا میکند

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 29 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
لحظه ها
سنگین تر از نفس
با تو بودن
با تو رفتن
آرزویی شد در غبار جاده
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 47 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با خلوت خالی آینه
مانده ام

آخر کجایی
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 54 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
در زیباتـــرین
هماغوشیِ عقـربـه ها ؛

بیا مـــا هـــم
از صفــر شروع کنیم
عــاشقــی را
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 11 ساعت و 2 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
گاهی
از عشـق هـم
باشکوه تر است

بودڹ با کسی
که خوب بلــد است
زخم هایت را ببوسد
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 11 ساعت و 5 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
بـه خــاطـرش ..
از چه هــا گــذشتــم !
امّــا ؛
حــال کـه نـمی دانـــد ...بگذار نداند!!!!
سهم“من” از “تـــــــــــو”

عشق نیستــــــــــــــ ، ذوق نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ، اشتیاق نیستــــــ

همان دلتنگی بی پایانی س

که روزهــــــــــــــا دیوانــــــــه ام می کند
شبها حیرانم
... ادامه
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 1 ماه و 17 روز و 11 ساعت و 7 دقيقه قبل
1 لایک‌!  
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا