فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
2.jpg 2.jpg 2.jpg 2.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
همین که می آیی

تنم خو می گیرد با عطرت

لب هایت مُهر سکوت لب‌هایم می شوند

و من افطار می کنم

روزه ی نبودنت را

با همین عاشقانه های ساده

و ماهَ م عسل می شود!
... ادامه
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 17 روز و 1 ساعت و 23 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
گفته بودم؛
فراموشی زمان می‌خواهد . . .
اشتباه بود
فراموشی زمان نمی‌خواهد
فراموشی
دل می‌خواست
که آن هم پیش تو ماند
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 18 روز و 22 ساعت و 3 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
و من چگونه
بی تو
نگیرد
دلم؟
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 18 روز و 22 ساعت و 8 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
گفته بودم؛
فراموشی زمان می‌خواهد . . .
اشتباه بود
فراموشی زمان نمی‌خواهد
فراموشی
دل می‌خواست
که آن هم پیش تو ماند
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 18 روز و 22 ساعت و 8 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
... ادامه
دیدگاه · 1 سال و 22 روز و 1 ساعت قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
یک فنجان قهوه
مهمانِ من باش
آغشته به سمِ عشق
درد ندارد!
فقط
چشمانت را که باز کنی
کسی شبیه مرا
دوست خواهی داشت
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دل را
نگاهِ گرم تو
دیوانه می کند
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا