فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
به چشمانت بگو
نگاهم را نشانه رفته ای
یا که قلبم را
اینگونه که تو می نگری
قلب آغوش می گشاید
از برای تو
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
خدایا
چرا
توبه کنم

همه
گناهان م شیرین اند
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 13 روز و 10 ساعت قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کــــاش
پایانِ یکی از این روزهـا
شب نـباشد
تو باشی
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 13 روز و 10 ساعت و 6 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
بگذار فكر كنم،
دوستم داري...
از تو كه چيزي
كم نمي شود
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 13 روز و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل
4 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با فنجانی چای هم
می‌توان مست شد!

اگر اویی که باید باشد،
باشد ...
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 13 روز و 10 ساعت و 17 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
آرزو میکنم که خنده ات
تنها به عادت مرسوم "عکس گرفتن"
نبوده باشد !
و تو خندیده باشی
در آن لحظه از ته دل...
چرا که خنده ی تو
جهان را زیبا میکند

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 17 روز و 8 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
لحظه ها
سنگین تر از نفس
با تو بودن
با تو رفتن
آرزویی شد در غبار جاده
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 17 روز و 26 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با خلوت خالی آینه
مانده ام

آخر کجایی
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 17 روز و 34 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
در زیباتـــرین
هماغوشیِ عقـربـه ها ؛

بیا مـــا هـــم
از صفــر شروع کنیم
عــاشقــی را
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 10 ماه و 17 روز و 41 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا