فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
آرزو میکنم که خنده ات
تنها به عادت مرسوم "عکس گرفتن"
نبوده باشد !
و تو خندیده باشی
در آن لحظه از ته دل...
چرا که خنده ی تو
جهان را زیبا میکند

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 3 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
لحظه ها
سنگین تر از نفس
با تو بودن
با تو رفتن
آرزویی شد در غبار جاده
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 20 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با خلوت خالی آینه
مانده ام

آخر کجایی
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 28 دقيقه قبل
3 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
در زیباتـــرین
هماغوشیِ عقـربـه ها ؛

بیا مـــا هـــم
از صفــر شروع کنیم
عــاشقــی را
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 36 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
گاهی
از عشـق هـم
باشکوه تر است

بودڹ با کسی
که خوب بلــد است
زخم هایت را ببوسد
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 39 دقيقه قبل
2 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
بـه خــاطـرش ..
از چه هــا گــذشتــم !
امّــا ؛
حــال کـه نـمی دانـــد ...بگذار نداند!!!!
سهم“من” از “تـــــــــــو”

عشق نیستــــــــــــــ ، ذوق نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ، اشتیاق نیستــــــ

همان دلتنگی بی پایانی س

که روزهــــــــــــــا دیوانــــــــه ام می کند
شبها حیرانم
... ادامه
دیدگاه غیرفعال · 1 سال و 8 ماه و 17 روز و 40 دقيقه قبل
1 لایک‌!  
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چه سکوتی
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چراکسی نیست ؟؟؟
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا