فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
07.jpg 06.jpg 05.jpg 04.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چون ڪـہ درگیرت شدم،شیدا شدم
چون ڪـہ نامت میبرم،رωـوا شدم

چون ڪـہ تعبیر منی، حیران شدم
چون شدے محبوب دل،عقلم پرید آدم شدم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
می گوینـــــد:
حرف هـــــا هم پــــا دارند

پاهای بزرگی که گـــــاهی جـــــایشان
را روی دلـــــی می گذارند

و برای همیشـــــه می ماننــــد
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
هی شعر میبافم برایت تا
از شاعرانِ ویژه ات باشم
با شالِ قرمـز سر بچرخانم
عکاس باشی
سوژه ات باشم..
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
خدایا او کجاست؟ ازش خبر داری؟ خدایا آیا خوشبخت هست؟ آیا توی زندگی و کارش موفق هست؟ خدایا اون یه آرزو داشت به آرزوش رسوندیش؟ خدایا من اونو به تو سپردم حواست بهش هست؟ شنیدم کسی دیگه جای منو تو زندگیش گرفته آیا درسته؟ خدایا یعنی دوستش داره؟ یعنی به اندازه من دوستش داره؟ راستی خدا جونم آیا اون منو دوست داشت؟ آیا من اصلا توی زندگیش جایگاهی داشتم؟ اما نه. فکر نکنم اگر دوستم داشت هرگز منو رها نمی کرد. خدایا نمیتونم بخیال بشم که انو فراموش بکنم خدایا هواشو خوب داشته باش.
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تمام شد

هر چه بود دیگر تمام شد

رفتم" برای همیشه رفتم

از زندگیش

خودش خواست

برای خودش رفتم

او خواست و من برای دل او رفتم.

تمام شد

و

تمام شدم
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
و من از تو جدا ماندم ولی ای کاش میمردم


برو دیگر که دل از غم رها کردم


خداحافظ...خداحافظ که دیگر بر نمیگردم!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
از تو تنها یک حس

مانده با من امشب

که تو را گم بکنم

پیش بیهودگی احساسم

آخرین بار،

سلام.

آخرین بار،

خدا حافظ تو
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
خداحافظ ای قصه ی عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن دل
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دل های خسته
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم

خداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنم

سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم

این جمله رو اینقدر میگم تا که فراموشت کنم ا
... ادامه
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا