فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
همه میگن عشق یعنی

دوست داشتن ..

اما

من میگم عشق یعنی
یکی مثل تو داشتن . .
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
من به شوق لمس سر انگشتان توعاشق تمام شکوفه های بهار شده امآیین جدیدی ست دوست داشتن تو


بهار را از دستانش ربوده ام!!!!
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
گاهی نه آشنا درد را می فهمد

نه حتی صمیمی ترین دوست

گاهی باید تنهایی ،درد را فهمید

تنهایی ، خلوت کرد

تنهایی ، آرام شد

وتنها خدا میداند

چه میگذرد ، دردلت ....
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
اینجا ...تمام خیابان ها ...عطر تو را دارند ...پخش شده ای ...


اندازه ی تمام دلتنگی های من !
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کفش هایم را جفت می کنم
کنار کفش هایت
بگذار خیال کنم
روزی کنار تو قدم زده ام
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کاش میشد
واژه ها را برایت بشکافم ...
دوستت دارم را
برایت بخش به بخش باز کنم
کاش میشد
برایت نشان دهم که چگونه از چشمانت
چون درختی
می شود غزل چید
از باغ دلت
سبد سبد عشق جمع کرد و
با شرابی از لبانت مست شد
کاش میشد
نشانت دهم
حقیقت دل را
که چگونه در پی توست ....
کاش
آسمان دلم را میدیدی
تا بدانی
بی تو چقدر ابریست ...؛
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
آرامش نگاه تو
برای این قلب
همچو روح است
در این تن نحیف
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
مُراقب من باش!
از من فقط،
تو مانده ای
صفحات: 5 6 7 8 9 انتها ابتدا