فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
اینجا ...تمام خیابان ها ...عطر تو را دارند ...پخش شده ای ...


اندازه ی تمام دلتنگی های من !
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کفش هایم را جفت می کنم
کنار کفش هایت
بگذار خیال کنم
روزی کنار تو قدم زده ام
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کاش میشد
واژه ها را برایت بشکافم ...
دوستت دارم را
برایت بخش به بخش باز کنم
کاش میشد
برایت نشان دهم که چگونه از چشمانت
چون درختی
می شود غزل چید
از باغ دلت
سبد سبد عشق جمع کرد و
با شرابی از لبانت مست شد
کاش میشد
نشانت دهم
حقیقت دل را
که چگونه در پی توست ....
کاش
آسمان دلم را میدیدی
تا بدانی
بی تو چقدر ابریست ...؛
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
آرامش نگاه تو
برای این قلب
همچو روح است
در این تن نحیف
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
مُراقب من باش!
از من فقط،
تو مانده ای
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دل به دریا زدم از عشق برایش خواندم

گفت عاشق شده ام ..
حرف تو را می فهمم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
با نگاه تو
پرواز می کند این دل
همچو پروانه ای
که مجذوب شمع شده
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
نسیم خنکی
که موهایت را تکان می دهد
صدای من است
بارها از تو می گذرد و
تو او را نخواهی شناخت
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
اگر می خواهی دوستت بدارم
بیدارم مکن عشق من
بیداری ناگزیری است
که راه دروغ را رسم می کند
صفحات: 6 7 8 9 10 انتها ابتدا