فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
07.jpg 06.jpg 05.jpg 04.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
سخنِ بى تو مگر جاى شنيدن دارد ؟
نفسِ بى تو كجا ناى دميدن دارد ؟
علتِ كورىِ يعقوبِ نبى معلوم است !
شهرِ بى يار مگر ارزش ديدن دارد ..؟
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کاغذهایم بهانه ات را میگیرند
و
خودکارهایم
از
جز تو نوشتن تحصن کرده اند
و
من
برای از تو نوشتن به بودنت نیازمندم.
برگرد
این بار به خاطر من نه ...
به احترام کاغذ و قلمم
برگرد
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
براى همه ى ما
همه ى روزها فراموش مى شوند
به جز همان يك روز
كه نشانى آن را
به هيچ كس نگفته ايم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چشمهایت طعم بهار می دهد
در این سرمای دلگیر
زمستان فقط بهانه ایست
برای در آغوش کشیدن
این دو چشم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
حرف هایمان
شعرهایمان،فرزندانمان بودند.
!یتیمشان نکن
برگرد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
می شود از فکر من
چند ساعتی بیرون روی؟
میدانم درس داری بخدا
این ترم مشروط نخوای شد
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
تمام داشته هایم را در چمدان جا داده ام جز " تو " که برای خودت گذاشتمت..
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عشـــــــــق فریادی ست که نرسیده به گلو بغض می شود به چشم که می رسد اشــــــک می شود ونرسیده به زبان خفه می شود
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
کجای این شهر قدم می زنی که من درونم زلزله ای رخ داده آرام تر قدم بزن تا شهر قلبم فرو نریزد
صفحات: 7 8 9 10 11 انتها ابتدا