فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
2.jpg 2.jpg 2.jpg 2.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
000
112 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:
HanieH
29 دنبال کننده, 30 پست
امتياز:
دختر آسمان
89 دنبال کننده, 985 پست
امتياز:
فرهـاد
97 دنبال کننده, 55 پست
امتياز: