tmp_2882-IMG_20170101_120437-224812813.jpg tmp_20931-PhotoGrid_1465551686394-1931503245.jpg tmp_23377-Screenshot_2016-05-24-08-21-561-1931503245.jpg tmp_29129-sketch-1464712558111-1931503245.jpg
M@RY@M


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
M@RY@M
M@RY@M
زيباترين قسم سهراب سپهری:

به حباب نگران لب يک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم ميگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عريانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز...
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد...
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
معما معما


۳سما+کبر۴۶۱بدهش!
تست هوش
کی ميتونه اينو بخونه?
M@RY@M
M@RY@M
@جواد
مدیر ما هـِل داره...
نمک و فلفل داره...
شیشه گلابی پهلوش...
ماشالله به چشم و ابروش...
مدیر بیا قـِر بده
به بروبچ گیر بده...
هر کی طرفدارته !
یه لایک خوشگل بده
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
@Shidi عکس بچگیاش ولی خوشگله نه؟من اونروز یه چی گفتم مهم سیرت واقعا مهم صورته
M@RY@M
M@RY@M
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ !!!…
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﯿﺎ ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ
ﺭﺍﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ .
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗﺎﻧﮕﻮ ، ﻻﯾﻦ ، ﻭﺍﻳﺒﺮ ﻭ … ﺷﺪﯾﻢ؟
ﭼﺮﺍ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻧﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟
ﭼﺮﺍ ﯾﻪ ﺷﺐ
ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻤﻮﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﻤﻮﻥ ﺭﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ .
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﻪ !
ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﻭﺭ
ﮐﻨﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺑﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﺁﺭﻩ
ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺩﺭﺩﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﻮ ، ﺗﻮ ﭘُﺴﺕ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ، ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺳﺶ
ﺍﺳﺘﯿﮑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ ....
ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ …
ﺗﻮﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ
ﻭ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ
ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯿﻪ
ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻭﺍﻗﻌﯽ ….
ﺁﺭﻩ ….
ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺳﺨﺘﻪ
ﻭﻟﯽ
ﻫﻤﯿﻨﻪ ….
ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮕﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ ﺍﺯﺵ ﺳﺨﺘﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺎﺵ
ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺯﯾﺒﺎﺵ ﻛﻨﻴﻢ . .
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
گشت ارشاد لیست جریمه هاى نقدى در تابستان ۹۴در خصوص دختران بد حجاب اعلام کرد:

ساپورت: ۵۰ هزار تومان

تتو: از ۵۰ هزار تومان

مانتو آستین کوتاه: ۳۰ هزار تومان

کفش مارکدار: ۴۰ هزار تومان

پوست برنزه در آفتاب: ۲۰ هزار تومان

سولاریوم: ۳۰ هزار تومان

تزریق ژل بوتاکس: از ۴۰ هزار تومان

حمل گیتار بر دوش: ۳۵ هزار تومان

انواع مش و لایت ها: از ۵۰ هزار تومان

خنزل پنزل: ۲۰ هزار تومان

جیگیل پیگیل: ۲۵ هزار تومان

سوراخ گوش از یک عدد به بالا هر سوراخ: ۱۵ هزار تومان

قد رعنا: ۳۵ هزار تومان

چشم شهلا: ۲۵ هزار تومان

در ضمن موارد زیر شامل پاداش میشود

ابرو پاچه بزی: ۶۵ هزار تومان

خال مودار سیخ سیخ: ۷۰هزار تومان

سیبیل: ۵۰ هزار تومان

جوراب کلفت زیر شلوار: ۶۰ هزار تومان

بوى عرق: ۴۰ هزار تومن!!!!
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
کــاش عِـشــق مِـث والـیـبــال بــود

ـه داد بــزنــی بِــگـی

مـــــال مـنـه

بـقـیـه بـکشن عَـــقَــــب
M@RY@M
M@RY@M
سهم مردان سرزمينم, نه جفتى جوراب است,نه جواهرى گرانبها,سهم مردان اززندگى ارامشى است که تو بانو به اوهديه ميدهى
ﻣــــﺮﺩ ﻫﻢ ﻗﻠـــــﺐ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯾﺶ ..
ﯾﻮﺍﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ....
ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ....
ﺷﺎﯾﺪ ﻧـــﺪﯾــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ..
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺶ ﻗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ...
ﺳﯿﻨــــــــﻪ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ..
ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ...
ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ....
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺯﻭﺭِ ﺑﺎﺯﻭﻫــﺎ !
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..
ﻭﻟﯽ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ....
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ...
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ...

ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــــﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .....
ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ....
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺗــــﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...


روز تکیه گاه های خوب زندگیتون مبارک
پ.ن:پدرم تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند !
به سلامتی هرچی پدره !
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است

دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا