tmp_2882-IMG_20170101_120437-224812813.jpg tmp_20931-PhotoGrid_1465551686394-1931503245.jpg tmp_23377-Screenshot_2016-05-24-08-21-561-1931503245.jpg tmp_29129-sketch-1464712558111-1931503245.jpg
M@RY@M


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
M@RY@M
M@RY@M
M@RY@M
M@RY@M
{ پیج مشکلات غیرجنسی }

پسری ٣٥ساله هستم كه يكسال پيش عروسی كردم...!
خانواده من اشراف زاده اند، جوری كه فقط ١٧ تا ماشين بنز و بی.ام.و تو پاركينگ همينجوری افتاده||:
و خودم ٣ تا كارخونه بزرگ دارم||
بنا به دلايلی ٥ ماه پيش طلاق گرفتم...!
ولی الان ميترسم با هر دختری دوست شم و ازدواج كنم... چون همه فقط دنبال پول من هستن...!!
لدفن منو راهنمايی كنيد كه چجوری اين ترسو از خودم دور كنم و دوباره بتونم به كسی اطمينان كنم...!؟

اينم كامنتای بر و بچ همیشه در صحنه:

1) سلام قربونت برم، واقعاً كه قلب پاكی داری... فريبا ٠٩٣٣٦٧٨٥٠٦٤||~
2) اين دوره زمونه به هـيچ كی اطمينان نكن... حتی خواهر خودت (نگين٠٩٣٥١٢٣٧٦٥٠) منتظرم||
3) من عين بقيه نيستم بخام خودشيرينی كنم، ما خودمون جزو خوباييم "٠٩٢١٥٤٣٦٧٨٩ياسی||~
4)ستاره ٠٩٣٣٣٢٢٥٠٤٣
5)واييی حتما خيلی غصه خوردی تو اين چن ماه، الهی سپيده قربونت بره ٠٩٣٦٢٢٤٤٦٥٧||~
6)سعی كن آروم باشی، اصلاً به گذشته فكر نكن. بيا يه آينده خوب و با هم بسازيم. طناز از شهرك غرب ٠٩٣٩٧٦٥٢١٥٣٥
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺯﻥ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﭼﯿﻨﯽ . ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ 14
ﺳﺎﻟﻪ ...
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻠﺸﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺨﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎً !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
朣楢琴执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧
敬瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸
㬸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬
晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦 㡦潴捥捥捥戻捡杫
潲湵浩条㩥眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣
散散戻捡杫潲湵浩条㩥洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨
灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥
牧摡敩瑮 琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭
敧楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲
湵浩条㩥楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散汩整
㩲牰杯摩䐺䥘慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧 摡敩瑮
猨慴瑲潃潬卲牴昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩
潢摲牥硰猠汯摩 ⌠ 㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢
摲牥爭摡畩㩳瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩
戭牯敤慲楤獵㈺硰戻 牯敤慲楤獵㈺硰执獧搴
摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴筮
楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正漻敶晲潬 朣楢琴执㝧
执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣
杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸㬸慢正牧畯
摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦
戠瑯潴牦浯㡦㡦 㡦潴捥捥捥戻捡杫潲湵浩条㩥
眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡
杫潲湵浩条㩥洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦
捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮
琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡
札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥楬
敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散汩整㩲牰杯摩䐺
䥘慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧 摡敩瑮猨慴瑲潃
潬卲牴昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩潢摲牥硰
猠汯摩⌠㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥爭摡
畩㩳瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩戭牯敤慲
楤獵㈺硰戻 牯敤慲楤獵㈺硰执獧搴摻獩汰祡
戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴筮楤灳慬㩹
湩楬敮戭潬正漻敶晲潬
ﺗﻒ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ .
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ !!!!!
ﺿﻤﻨﺎً ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﻮ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺗﻪ
ﺯﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ 牯敤 ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ !
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺬﻑ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺳﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ :
ﻫﺮﮔﺰﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺳﺎﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ
! ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪ،
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻟﺐ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺖ
ﺣﺘﺎ ﺩﻝ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ،
ﺁﺗﺶ ﻓﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﯾﻮ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺭﺑﻨﺪ،
ﺁﺳﺎﻥ ﺭﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ
ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ،
ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺭﻭﺯ ﻭﺩﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ،
ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺧﺸﮑﯿﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻝ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ،
ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭﯾﺎ،
ﻧﺎﻣﯽ ﺩﮔﺮ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺵ ﻣﺎ،
ﺗﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﯽ ﻫﺎ،
ﺑﺮ ﮐﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﻧﺎﺩﺭ ﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺧﯿﺰ،
ﻣﯿﻬﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﺍﺭﺍ ! ﮐﺠﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ،
ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺖ
ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ،
ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺁﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽ،
ﻓﺮﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ،
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺮﺥ ﻭ ﺳﭙﯿﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮﻕ ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺍﻣﺎ ﺻﺪ ﺁﻩ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ،
ﺷﯿﺮ ﮊﯾﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮐﻮﺁﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﯽ،
ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺳﺮﺍﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ،
ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺁﺭﯾﺎﯾﯽ
ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ،ﻭﻃﻦ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
منم کوروش:

پسر بهشت در اوستا"

سیروس در تورات"

سایروس در انجیل"

ذوالقرنین در قرآن"

نخستین شاه جهان*

اولین دادگستر گیتی*

پدر ایران زمین*
پیشاپیش
هفتم آبانماه روز جهانی کوروش بزرگ بر نژاد پاک آریایی فرخنده باد.

بفرست برای نسل آریایی تا بدانیم چه بودیم چی شدیم. რ
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
به نظرتون این چیه؟
عایا به من تو اشپزی امیدی هست؟
M@RY@M
M@RY@M
یعنی فقط برو تو عمق مطلب
*
*
*
*
*
*
*
مرد : عزیزم اگه بفهمی با صميمانه ترین دوستت رابطه دارم، چکار میکنی ... ؟

زن : میفهمم همجنس بازی ...!!!


مطلب سنگینی بود کمرم از بیخ شکست ...
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه، ازش یه غول اومد بیرون . . .
بهم گفت آرزو کن، گفتم یه خونه میخوام، گفت خب منگل من اگه خونه داشتم که خودم تو آفتابه نمیخوابیدم!!!
حرفش خیلی منطقی بود لامصب!#
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
لایحه تنوع ازدواج با قيد دو فوريت به منظور افزايش جمعيت به مجلس رفت :

* ازدواج مسلم : ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

* ازدواح مفرح : مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

* ازدواج موجه : مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اقدام کند.

* ازدواج متمم : مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

* ازدواج مثلث : مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

* ازدواج مربع : مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

* ازدواج ملوّن : مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

* ازدواج منظم : مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

* ازدواج میسر : مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

* ازدواج مشبک : مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت ، آن زن ، دو زن دیگر را هم براي ازدواج به او معرفی کند.

* ازدواج مکرر : مرد آن قدر زن بگیرد تا بميرد ...
بمیرد بمیرد بمیرد
... ادامه
صفحات: 18 19 20 21 22 انتها ابتدا