حرفهایی هست که باید زده بشه ولی مخاطبش معلوم نیست ...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

بدون مخاطب

گروه عمومی · 12 کاربر · 254 پست
دختر آسمان
دختر آسمان
خیلـی وقــــتا می گویمــــــ
عـــــزیزدلــــــم...
گاهـــــی ازروی ادبـــــــــ......
گاهـــــــی ازدلتنگیــــــــ......
گاهــــــی ازته قلبـــــــ.....
گاهــــــــی همه جزوواژگانـــ روزمـــــره ام میشوند....
امــــا ....
ازســـــــرهرچه باشـــــــد....
تنهــــاکسی که عزیز دلــــــم استــــــــــــ ....
"تویــــــــــــی"
توکه مدتهاست عاشـــــقانه
دوســـــــــتتت دارمــــــــــ ....
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
آنگاه که غرورکسی را له میکنی...آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را خراب میکنی... میخواهم بدان که دستانت را به سمت کدامین آسمان میگیری تابرای خوشبختی خودت دعا کنی...
... ادامه
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
اون لحظه که گفتی یکی بهترازتورو پیدا کردم،یاد اون لحظه ای افتادم که به صدتا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم...
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
به سلامتی اونی که واسه رفتنش گریه کردم و اون رفت واسه رفیقاش تعریف کردو باهم خندیدن...
صفحات: 7 8 9 10 11 انتها ابتدا