شعرُ شعرُ شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شعر

گروه عمومی · 15 کاربر · 336 پست
مریم
مریم
و چشمانت راز آتش است
و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد
و آغوشت
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن

شاملو
... ادامه
جواد
جواد
خرمن گیسویت را نمی خواهم
و کمان ابرویت را
یا نرگس چشم
یا غنچه ی دهان
یا قامت سرو
یا لب لعل
و ماه صورتت را
نمی خواهم
آه، اگر چیزی هست برای رام کردن این اسب وحشی روح
صدایت صدایت صدایت
تنها صدایت از پشت تلفن راه دور.
مصطفی مستور
... ادامه
سوگل
سوگل
تمام عبادات ما عادت است
به بی‌عادتی کاش عادت کنیم

قيصر امين پور
سوگل
سوگل
هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پدر ما را ، اندوه مادرزاد

قيصر امين پور
سوگل
سوگل
بيــــا تا جهــــان را به بــد نسپريم
به كوشش همه دست نيكي بريم

نبــاشد همي نيك و بـــد، پــــايدار
همـــــان به كه نيكي بود يادگار

فردوسی
... ادامه
سوگل
سوگل
ای حسن یوسف دکمه ی پیراهن تو
دل می شکوفد گل به گل از دامن تو
جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست
گل گشت من دیدار سرو و سوسن تو:
آغاز فروردین چشمت، مشهد من
شیراز من اردیبهشت دامن تو
هر اصفهان ابروی تو نصف جهانم
خرمای خوزستان من خندیدن تو
من جز برای تو نمی خواهم خودم را
ای از همه من های من بهتر، من تو
هر چیز و هرکس رو به سویی در نمازند
ای چشم های من، نماز دیدن تو!
حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد
منظومه ی دل بر مدار روشن تو

قيصر امين پور
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی / که بداند غم دلتنگی و تنهایی ما ..
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا