شعرُ شعرُ شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شعر

گروه عمومی · 15 کاربر · 336 پست
هـــدی
هـــدی
متن ترجمه و آهنگ: set fire to the love song نام آهنگ: set fire to the love song خواننده: ADELE&SELENA GOMEZ I let it fall, my heart گذاشتم قلبم سقوط کنه (عاشق شدم) And as it fell, you rose to claim it و در حالی که داشت سقوط می کرد تو بلند شدی تا فتحش کنی It was dark and I was over همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم Until you kissed my lips and you saved me تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی My hands, they’re strong دستهای من قوی ان But my knees were far too weak اما زانوهام ضعیف تر از اون بودن که To stand in your arms بتونم توی اغوشت بایستم Without falling to your feet و به پات نیفتم But there’s a side to you that I never knew, never knew اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم…هیچوقت نمیدونستم All the things you’d say, they were never true, never true همه حرفایی که زدی هیچوقت راست نبود…راست نبود And the games you play, you would always win, always win و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای… همیشه برنده ای But I set fire to the rain اما من بارون رو به آتش کشیدم Wa
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود
اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود
به عشق تو زنده بودم
منو کشتی
دوباره زنده کردی
دوستت داشتم
دوستم داشتی
منو کشتی
دوباره زنده کردی
... ادامه
مریم
مریم
دوستان
متن ترانه هایی که دوست دارین رو اینجا بذارین
دعوتنامه واسه دنبال کننده ها ارسال شد
اسم شاعر یادتون نره ترجیحا البته چون به نظر من اسم شاعر خیلی مهمه
مرسی
صفحات: 34 35 36 37 38 ابتدا