شعرُ شعرُ شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شعر

گروه عمومی · 15 کاربر · 336 پست
مریم
مریم
می دانم تو دامنه می خواهی
می دانم
تا از کناره بیایی
و پنجره ها را
رو به صبح بگشایی
من
با سیاهی دو چشم سیاه تو
خواهم نوشت
بر هر کرانه ی این باغ
دستی همیشه منتظر دست دیگرست
چشمی همیشه هست که نمی خوابد

خسرو گلسرخى
... ادامه
سوگل
سوگل
خوشا صبحی که چون از خواب خیزم
به آغوش تو از بستر گریزم

هوشنگ ابتهاج
سوگل
سوگل
من كه غير از دلي ساده و صاف
در جهان هيچ چيزي ندارم
مثل آيينه گاهي دلم را
رو به روي شما مي گذارم

قيصر امين پور
سوگل
سوگل
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست

شيخ بهايي
... ادامه
سوگل
سوگل
پر نقش تر از فرش دلم بافته ایی نیست
از بس که گره زد به گره حوصله ها را

محمد علی بهمنی
مریم
مریم
ﻣﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﯿﻦ !
ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻭ ﺑﯽ ﭘﺎ ﻭ ﺳﺮﻡ ؟ !
ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﮕﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺟﻨﻮﻧﯽ ... ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ... ﭼﻪ ﻏﻤﯽ ﺳﺖ !
ﯾﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ، ﮐﻪ ﭘﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻧﺎﺯ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺪ ، ﭼﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺳﺘﻤﯽ ﺳﺖ !
ﺩﺭﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ! ﻭﻟﯽ ...
ﺩﺭﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﮔﺮ ،
ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ، ﺩﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ !
ﭘﻮﭘﮑﻢ ! ﺁﻫﻮﮐﻢ !
ﺗﺎ ﺟﻨﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ
ﻣﮕﺮﻡ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻭﻍ ﻧﮕﻬﺖ
ﻭﺭﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﯾﻢ ﻣﻦ ، ﺑﯽ ﺗﻮ ... ؟ !
ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﯼ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻬﺖ ؟ !
ﻣﻨﺸﯿﻦ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺸﯿﻦ !
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﮑﻦ ، ﺍﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﺣﺮﯾﺮ
ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﭘﻮﭘﮑﻢ ! ﺁﻫﻮﮐﻢ !
ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻬﺪﯼ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ
... ادامه
دیدگاه غیرفعال · 5 سال و 1 روز و 14 ساعت و 55 دقيقه قبل در شعر
13 لایک‌!  
صفحات: 6 7 8 9 10 انتها ابتدا