فرياد ِ a...kh :
_
image-c3e1e7695b6c87e9a1bfd0598db8c728f9d30ebfefc1898d8e08d4abbf58103f-V.jpg 9ab708cca9ad0c2e6360be2fc08bbdad-425 (1) 40932693283185826236.jpg twitter2_512px.png
a...kh


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
a...kh
a...kh
دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست

که در حسرتت خاک می خورند

چه اشتباه مهیبی !

آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد

و مرا در پوشۀ تنهائی گذاشت !
... ادامه
a...kh
a...kh
هرگز از دوری این راه مگو!
و از این فاصله ها که میان من و توست
و هرگاه که دلت تنگ من است،
بهترین شعر مرا قاب بکن
به نگاهت بگذار!
تا که تنهایی ات از دیدن من جا بخورد!
و بداند که دل من با توست
و همین نزدیکی ست
... ادامه
a...kh
a...kh
آدم‌ها
وقتی می آيند
موسيقی شان را هم با خودشان می آورند ...
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !

آدم‌ها
می آيند
و می روند ،
ولی
در دلتنگی هايمان‌‌ ...
شعرهايمان‌‌ ...
روياهای خيس شبانه‌‌مان ... می مانند‌‌‌ !

جا نگذاريد !
هر چه را که روزی می آوريد را با خودتان ببريد‌ !
وقتی که می روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگرديد ...
... ادامه
a...kh
a...kh
جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند .
سیسرون 
... ادامه
a...kh
a...kh
آري ...
همه يِ ما شايسته يِ عشقيم
و سهمي از سعادت
اندكي آفتاب،قدري آب
و بادي كه از أفق هايِ باز بوزد
و درختي كه زمان را برايمان مهيأ كند
و دوستاني كه رنجها مان را پاس گذارند
و گورستاني كه در آن بر مادرمان بگرييم
و از پدرانمان بخشايش طلبيم...
... ادامه
a...kh
a...kh
برای
هر "کسی"
که "ادعای"
"عاشقی" می کند!!
"در"
را "باز نکن"!؟!
خیلی ها
مثل
"بچه ها"
"در"
"میزنند"!!
و
"فرار میکنند"!!
... ادامه
a...kh
a...kh
نمیدانم رفتی یا فرار کردی.....
بعضی ها می روند تا فرار نکرده باشند،بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند.....
ساده تر بگویم نیستی!!
a...kh
a...kh
باران می بارد

و چشمهای زیادی
ناچار به اعتراف میشوند ،

چقدر «یادش بخیر » می گویند
و
می بارند.....
a...kh
a...kh
به چه می اندیشی؟!
به خزانی که گذشت؟
به بهاری که نبود؟
به امیدی که کنون رفته به باد؟
یا به عهدی که دگررفت ز یاد؟
به چه می اندیشی؟!
به دوچشمی که توراهیچ ندید؟
به دودستی که توراهیچ نخواست؟
به رفیقی که غبارغمت ازچهره نرفت؟
یابه قلبی که برایت سخن ازعشق نگفت؟
به چه می اندیشی؟!
به بهاری دیگر به امیدی دیگر یا رفیقی دیگر...
... ادامه
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا