فرياد ِ a...kh :
_
1504476065442542_large.jpg image-c3e1e7695b6c87e9a1bfd0598db8c728f9d30ebfefc1898d8e08d4abbf58103f-V.jpg 9ab708cca9ad0c2e6360be2fc08bbdad-425 (1) 40932693283185826236.jpg
a...kh


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
a...kh
a...kh
زندگی
همه اش بد نبود
روزهای خوبی هم داشت
که نیامدند...!
a...kh
a...kh
برای قدم زدن با تو
هر از گاهی
از خودم
بیرون می‌زنم!

روحم هنوز،
به خانه برنگشته است . .
a...kh
a...kh
میزِ کهنه
دلت چرا گرفته است؟

مرا هم دور می اندازند
دو سوی تو را گرفته اند
دو سوی مرا هم خواهند گرفت

به آغوش می آورند
به دوش می برند

زندگی همین است..
... ادامه
a...kh
a...kh
چه تفاوت عمیقی است
بین تنهایی قبل از بودنت و تنهایی بعد از رفتنت ...

a...kh
a...kh
هیچ مترسکی را

شبیه گرگ نساختند

شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند

به گمانم

ترسناک تر از آدمیزاد نیافته اند

مترسک سازها...
... ادامه
a...kh
a...kh
تو نیستی

این طرف پنجره
باران است،
آن طرف
برف . .
a...kh
a...kh
هر چیزی قاعده ای دارد
جز عشق؛
و عشق ، انگار تا ابد بی قاعده است ...
a...kh
a...kh
هنر واقعی
از آن ابر بود....
اما همه برای باران
شعر نوشتند …
a...kh
a...kh
ساکتم ...
ساکت!!!
اما پرم از حرفهای تلخ ...
پر از رمز و راز ...
و امروز پس از سالها احساس می کنم فهمیدم ...!
فهمیدم وقتی کسی حرفهایت را نمی فهمد ...
باید در سکوت آرام و بیصدا سوخت !!!
باید رها کرد....
باید رفت....
... ادامه
صفحات: 11 12 13 14 15 انتها ابتدا