فرياد ِ a...kh :
_
1504476065442542_large.jpg image-c3e1e7695b6c87e9a1bfd0598db8c728f9d30ebfefc1898d8e08d4abbf58103f-V.jpg 9ab708cca9ad0c2e6360be2fc08bbdad-425 (1) 40932693283185826236.jpg
a...kh


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
a...kh
a...kh
آدم‌ها
وقتی می آيند
موسيقی شان را هم با خودشان می آورند ...
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !

آدم‌ها
می آيند
و می روند ،
ولی
در دلتنگی هايمان‌‌ ...
شعرهايمان‌‌ ...
روياهای خيس شبانه‌‌مان ... می مانند‌‌‌ !

جا نگذاريد !
هر چه را که روزی می آوريد را با خودتان ببريد‌ !
وقتی که می روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگرديد ...
... ادامه
a...kh
a...kh
جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند .
سیسرون 
... ادامه
a...kh
a...kh
آري ...
همه يِ ما شايسته يِ عشقيم
و سهمي از سعادت
اندكي آفتاب،قدري آب
و بادي كه از أفق هايِ باز بوزد
و درختي كه زمان را برايمان مهيأ كند
و دوستاني كه رنجها مان را پاس گذارند
و گورستاني كه در آن بر مادرمان بگرييم
و از پدرانمان بخشايش طلبيم...
... ادامه
a...kh
a...kh
برای
هر "کسی"
که "ادعای"
"عاشقی" می کند!!
"در"
را "باز نکن"!؟!
خیلی ها
مثل
"بچه ها"
"در"
"میزنند"!!
و
"فرار میکنند"!!
... ادامه
a...kh
a...kh
نمیدانم رفتی یا فرار کردی.....
بعضی ها می روند تا فرار نکرده باشند،بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند.....
ساده تر بگویم نیستی!!
a...kh
a...kh
باران می بارد

و چشمهای زیادی
ناچار به اعتراف میشوند ،

چقدر «یادش بخیر » می گویند
و
می بارند.....
a...kh
a...kh
به چه می اندیشی؟!
به خزانی که گذشت؟
به بهاری که نبود؟
به امیدی که کنون رفته به باد؟
یا به عهدی که دگررفت ز یاد؟
به چه می اندیشی؟!
به دوچشمی که توراهیچ ندید؟
به دودستی که توراهیچ نخواست؟
به رفیقی که غبارغمت ازچهره نرفت؟
یابه قلبی که برایت سخن ازعشق نگفت؟
به چه می اندیشی؟!
به بهاری دیگر به امیدی دیگر یا رفیقی دیگر...
... ادامه
a...kh
a...kh
چگونه بفرستم “باورم” را برایت تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست
a...kh
a...kh
می آیی . . .
عاشق می کنی . . .
محو میشوی . . .
تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . .
تازه می کنی خاطراتت را . . .
محو میشوی . . .
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا