فرياد ِ a...kh :
_
1504476065442542_large.jpg image-c3e1e7695b6c87e9a1bfd0598db8c728f9d30ebfefc1898d8e08d4abbf58103f-V.jpg 9ab708cca9ad0c2e6360be2fc08bbdad-425 (1) 40932693283185826236.jpg
a...kh


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
a...kh
a...kh
a...kh
a...kh
دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم
فقط یـادت باشد
کلیـد را جایـی بـگذاری
که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند…
a...kh
a...kh
شــک نـدارم هـمـین روزها ...

هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند ...

هـــمه سیــــر مـی شـوند, از زنــدگی ...
a...kh
a...kh
آن شب …
که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را …
تماشا می کرد …
آن شب که شب پره ها …
عاشــقـــانه تر …
نــــور را می جســـتند …!
و اتاقم …
سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… !
دانستم…
تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی…!
... ادامه
a...kh
a...kh
... ادامه
a...kh
a...kh
چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو
از چشــمان ِ تــو
لــذت بخــش اســت!
گــویــی تیــله ای
از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد!
بـــانـــو!
… بــا مــردی کــه تیــله هــای
بسیــار دارد،
مــی آیــی؟.............
... ادامه
a...kh
a...kh
من و تــــو
و فقط یک قاب ِ عکس
این تمــــــــــــــام خوشبختی بود
که
از
جیــب خـــدا
کِش رفتم
a...kh
a...kh
#مــَـن نــگاه تـــو را شـعـر مے کـنـم! تـــو شـعــر مـَــرا نـــگاه مے کنـے! × بـــازے عجیـبـی ستــــ × شـعــر نـــگاهِ تــــو ، روےِ قـــافیـــه هاےِ دلـــــــم مے نشینــد …#
... ادامه
a...kh
a...kh
بیا با پنجه راه برویم. . .
روی تن این دنیا. . .
بگذار خواب بماند. . .
نفهمد از قانونش گریخته ایم و،
دل باخته ایم. . . !