فرياد ِ a...kh :
_
1504476065442542_large.jpg image-c3e1e7695b6c87e9a1bfd0598db8c728f9d30ebfefc1898d8e08d4abbf58103f-V.jpg 9ab708cca9ad0c2e6360be2fc08bbdad-425 (1) 40932693283185826236.jpg
a...kh


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
a...kh
a...kh
دوست داشتنت تمامی ندارد
حواست هست که حواسم هنوز به توست ؟
a...kh
a...kh
اگر به یاد کسی هستیم،این هنر اوست،نه مرام ما...
a...kh
a...kh
کاش بعضی ها غریبه می ماندند آشـــنا که می شوند چـــقدر غریبت می کنند
a...kh
a...kh
آن چـه که زیـبا نیـست،زنـدگی نـیست، روزگار اسـت!
a...kh
a...kh
عاشـق شـدن
قشنگتـرین اشتبـاهی استـــــ
ڪ اتفـاق می افتـد
حتی اگـر ایـن عشـق
هیـچ وقتـــــ سهـم تـو
نباشـد
a...kh
a...kh
خسته کننده میشه برات همه چی وقتی رو ح‌وجسمت اختلاف سنی داشته باشه
a...kh
a...kh
کـــــــــــــاش....

فاصله ها

اجازه میدادن

وقتی قلبهــــــــــــــــــا

به یادهم می تپند

کنارهم باشند..
... ادامه
a...kh
a...kh
گر طبيبانه بيايي به سر بالينم

به دو عالم ندهم لذت بيماري را
a...kh
a...kh
.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا