فرياد ِ اشکان :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
اشکان

من مرد تنهای شبم ..:| ... مهر خموشی بر لبم [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
اشکان
اشکان
معلم پای تخته نوشت یک با یک برابر است....
یکی از دانش آموز ها بلند شد و گفت:
آقا اجازه یک با یک برابر نیست...
معلم که بهش بر خورده بود گفت:
بیا پای تخته ثابت کن یک با یک برابر نیست... اگه ثابت نکنی پیش بچه ها به فلک میبندمت....
دانش آموز با پای لرزون رفت پای تخته و گفت:
آقا من هشت سالمه علی هم هشت سالشه.... شب وقتی پدر علی میاد خونه با علی بازی میکنه اما پدر من شبها هر شب من و کتک میزنه....
چرا علی بعد از اینکه از مدرسه میره خونه میره تو کوچه بازی میکنه اما من بعد از مدرسه باید برم ترازومو بر دارم برم رو پل کار کنم....
محسن مثل من 8سالشه چرا از خونه محسن همیشه بوی برنج میاد اما ما همیشه شب ها گرسنه میخوابیم....
شایان مثل من 8سالشه چرا اون هر 3ماه یک بار کفش میخره و اما من 3سال یه کفش و میپوشم...
حمید مثل من 8سالشه چرا همیشه بعد از مدرسه با مادرش میرن پارک اما من باید برم پاهای مادر مریضم و ماساژ بدم و...

معلم اشکهاش و پاک کردو رفت پای تخته و تخته رو پاک کردو نوشت...
یک با یک برابر نیست و بعد آنچنان سیلی محکمی به پسر زد تا دیگر سرکلاس بجای جواب دادن درس چرت و پرت نگه
... ادامه
7 دیدگاه · 3 سال و 25 روز و 2 ساعت و 4 دقيقه قبل توسط موبایل
4 لایک‌!  
اشکان
اشکان
تعدادصفر نام
6 میليون
9 میليارد
12 بیليون
15 بیليارد
18 تريليون
21 تريليارد
24 کیزيليون
27 کیزيليارد
30 سینكليون
33 سینكليارد
36 سيزيليون
39 سيزيليارد
42 سيتليون
45 سيتليارد
48 ويتليون
51 ويتليارد
54 تيفليون
57 تيفليارد
60 ديشليون
63 ديشليارد

اینارو بدونیم بد نیست،
... ادامه
6 دیدگاه · 3 سال و 29 روز و 20 ساعت و 9 دقيقه قبل توسط موبایل
7 لایک‌!  
اشکان
اشکان
مرز اسيا و اروپا ...
دیدگاه · 3 سال و 30 روز و 6 ساعت و 30 دقيقه قبل توسط موبایل
7 لایک‌!  
اشکان
اشکان
در ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ روزهای هفته بدین گونه بوده است:
ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ

اکنون به نام روزهای هفته دقت کنید:
ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ
Saturday = Satur + day
Saturn = ﮐﯿﻮﺍﻥ
---------
ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
Sunday = Sun + day
Sun = ﺧﻮﺭ (ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ) = ﻣﻬﺮ
---------
ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
Monday = Mon + day
Moon = ﻣﺎﻩ
---------
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
Tuesday = Tues + day
Tues = God of war = Mars
Mars = ﺑﻬﺮﺍم
---------
ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
Wednesday = Wednes + day
Wednes = day of Mercury
Mercury = ﺗﯿﺮ
---------
ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
Thursday = Thurs + day
Thurs = Thor = day of Jupiter
Jupiter = ﻫﺮﻣﺰ
---------
ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ
Friday = Fri + day
Fri = Frig = day of Venues
Venues = ﻧﺎﻫﯿﺪ!
بسیار جالبه که غربی ها هم اسم روز ها هفته را از فرهنگ غنی ایرانی گرفتن و ما اصلا خبر نداشتیم و حتی نمیدونیم عربها چگونه واسمون تغییرش دادند...

پس مهشيد يني دوشنبه!!!

@Shidi دوشن
9 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 2 ساعت و 8 دقيقه قبل توسط موبایل
8 لایک‌!  
اشکان
اشکان
خداييش شبيه مرندى؟ (جايگزين ظريف) نيست؟؟؟
12 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 1 روز و 23 ساعت و 13 دقيقه قبل توسط موبایل
1 لایک‌!  
اشکان
اشکان
دسته بیل رو بده به من!!.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پدره بیل گیتس خطاب به مادره بیل گیتس در حاله عبور از خیابان
5 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 2 روز و 10 ساعت و 5 دقيقه قبل توسط موبایل
7 لایک‌!  
اشکان
اشکان
آخرين عسك دسته جمعى مدرسه اى بچه هاى پيش _ دانشگاهى. !!
32 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 3 روز و 1 ساعت و 12 دقيقه قبل توسط موبایل
5 لایک‌!  
اشکان
اشکان
بريم كنكور بديم !

خدافظ !
18 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 5 روز و 13 ساعت و 15 دقيقه قبل توسط موبایل
6 لایک‌!  
اشکان
اشکان
معانی هفت نت موسیقی ؛؛؛؛؛
...
...
نت اول Do : دومینس = هفت شهر عشق است
یعنی خدایی که در بشر متجلی شد ، و حضور خداوند است در بشر
...
نت دوم Re : رجاینا = ملکه ،
خلیفه ، ملکه پادشاه ، و( ماه)یعنی جانشین خورشید
...
ادامه هفت نت موسیقی
...
نت سوم Mi مایکروکازم ، جهان آراسته
خائوس یا کائوس یعنی پریشانی که کازموس شده یعنی آراسته شده ، یعنی از یک هارمونی آ سمانی این طبیعت بدنیا آمد . یعنی طبیعت در زیر اتم هایی که همدیگر را خنثی می‌‌کردند شکل گرفت ، یعنی در ابتدا خائوس یا کائوس، یعنی در پریشانی بودند. در این جا صدای mi از آسمان آمد و همه سر جایشان رفتند، حالا در مذهب می‌‌گویند جبرئیل آمد و با صدای خوشش این هارمونی طبعیت را بوجودآورد ، و زمین عالم جسمانی شد.
...
نت چهارم، Fa- فیتس نی تس سرنوشت
یعنی سرنوشت انسان را در دست (، پلاتونها)سیارات می دانستند
...
نت پنجم ،Sol= تیپاسول خورشید
یعنی روشنایی و. پاراسل یعنی زد خورشید
...
نت شش ام، La = کویلا یکتا ، راه شیری
یعنی کهکشان راه شیری که خورشید ما هم در ان سهیم است
...
نت هفتم ، Ci = ساسی دیوال ، کهکشان
... ادامه
15 دیدگاه · 3 سال و 1 ماه و 12 روز و 21 ساعت و 54 دقيقه قبل توسط موبایل
6 لایک‌!  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها