فرياد ِ آرام :
_
IMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۵۴۸۴۰.jpg ۲۰۱۵۰۳۱۵_۱۴۵۲۵۸.jpg Image058.jpg DSC04827.jpg
آرام

به سراغ من اگر می آیید ...... [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
آرام
آرام
فقط این تلنگرش
آرام
آرام
25 دی ماه 95
چهار ساعت آرامش
آرام
آرام
دردم نهفته
به ز طبیبان مدعی
آرام
آرام
هر چی نزدیکتر عمیقتر

تنها تر ...
آرام
آرام
8/20

میرزا قاسمی
آرام
آرام
@جواد

کاکو جونم
ایشالا به هر چی دوست داری برسی کاکو جونم❤️❤️
زندگیت و ذهنت پراز آرامش واقعی باشه❤️❤️

تولدت مبارک
آرام
آرام
دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف ببارد هست
اگر برف نبارد نیست ...

مثل دنیای من
اگر باشی هستم
اگر نباشی ...
آرام
آرام
مکالمه های کوتاه
کفاف گلایه های بلند مرا نخواهد داد.

تا کی سلام کنیم
حال هم را بپرسیم
و به هم دروغ بگوییم که خوبیم ؟!

دروغ هایمان از سیم های تلگراف و کوهها و دشت ها عبور کنند
و صادقانه به هم برسند ...
ما فقط
دروغهایمان به هم می رسد

من خوب نیستم
اصلاً ...


آرام
آرام
@جواد
کاکوی شیرازی مرسی
شب عالی بود
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها