فرياد ِ آرام :
_
IMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۵۴۸۴۰.jpg ۲۰۱۵۰۳۱۵_۱۴۵۲۵۸.jpg Image058.jpg DSC04827.jpg
آرام

به سراغ من اگر می آیید ...... [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
آرام
آرام
من بي مي ناب زيستن نتوانم//// بي باده كشيد بار تن؛ نتوانم..... من بنده آن دمم كه ساقي گويد//// يك جام دگر بگير و من نتوانم
آرام
آرام
در دايره قسمت ما نقطه تسليميم..... لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي.
آرام
آرام
تو كيستي كه من اينگونه بي تو بي تابم ؟ شب از هجوم خيا لت نميبرد خوابم...... تو چيستي كه من از موج هرتبسم تو///بسان قايق سرگشته روي گردابم
آرام
آرام
ما با توایم و با تو نه ایم این چه حالت است - ای بستگان تن ؛ به تماشای جان رويد
آرام
آرام
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است ... ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است
آرام
آرام
به نام دوست که هر چه داریم ازاوست
آرام
آرام
باید اسفند دود کنم یکی چشم نخوره ساعت 11 هنوز بیداره خب
آرام
آرام
از همون اول میدونستی همچین روزی میاد... پس الان چه مرگته من نمیدونم
آرام
آرام
چرا آدم شبا اینجا میاد احساس یخ زدگی داره