ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادم....
نه دل بستگي...
نه وابستگي...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

عریانی های روح یک زن

گروه عمومی · 7 کاربر · 119 پست

ارسالهای عریانی های روح یک زن

♥SAEED
♥SAEED
بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام ایـن هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ می رِسَـــــم

قَلَـــــــم مــــوهـــا خـــــیس می شَــــوَنــد

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ می رِسَـــــم ،

دَستَــــــم می لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا می گــُــــریـــزَنــــد

وَ قــاب هـــای خـــــالی

تَنـــــهـا . . . نَبــــودَن تـــــو را

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــی ام می ڪـــــوبَنــــــد
... ادامه
دریا
دریا
مقاله اي بسيار زيبا از تهمينه ميلاني درباره خشونت عليه زنان :
من فمنیست نیستم====> دیدگاه
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 انتها