فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
یلدا هم رفت. زمستون اومد.. هعی روزگار
سینا
سینا
این چه وضعشه.. گروه های تلگرام حذف کنید برگردید خونه
سینا
سینا
sina:
دلم یک اغوش بغض میخواهد یک تو که در دستانم جا مانده باشی
سینا
سینا
دعا کنید واسه من ... دلیلش نمیدونم ولی شما فعلاا برام دعا کنید
سینا
سینا
حرف هایی که در خود دفن میکنم.. فردا به سراغم امد. بی انکه من بخواهم.....
سینا
سینا
خب دیگه. متاهل شدیم و تموم
سینا
سینا
من همه تون رو میخام. اخه چرا بزرگ شدید لعنتی ها چرا ازدواج کردید...
سینا
سینا
پرشیایی ها دلم براتون تنگ شده
سینا
سینا
باران می بارید خش خش خیابان به راه بود
من خودم را در اغوش گرفتم کنجی از این شهر در فصل پنجم نبودن هایت
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها