فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
در حیاط خلوت قلبم گور دسته جمعی کاشته ام.
رویاهایم را انجا می اویزم در نبودن هایت
سینا
سینا
.
سینا
سینا
تو این هوای گرم....
سینا
سینا
عایا میدانستید
عاشق شدن 385 ساعت به عمر انسان می افزاید؟


منم نمی دونستم
ازخودم در اوردم
سینا
سینا
عاشق دختر پیتزا فروش شدم


سینا
سینا
در حیاط خلوت قلبم. میکارمت.
گاهی که گم میکنم تو را....
سینا
سینا
@parsa از نت استفاده نکن سرعت میاد پاییییییین
سینا
سینا
الان یهوووییییی
دانشگاه
سینا
سینا
سلاممممم
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا