فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
عجب جایی
سینا
سینا
من برم لالا.
صبح ماموریت دارم متل تمام روزهایی که تو این چند ماه گذشتشب همگی بخیر
سینا
سینا
میخواهم خاطره ای در تو باشم.
روزهای نبودنت .سرگردان زیر باران باشم
نفس هایم را دار بزنم یا که بغضی در گلو باردار باشم
سینا
سینا
اغشته به تو شده ام.
غرق تو که باشم ازتاریکی روز جدا میشوم تورا خواهم دزدید در خیال
می نشینم برلب خاطره ای دور وتورا به اغوش میکشانم.
سینا
سینا
اونجا که بودم فکرم اینجا بود.
اصلا اینجا رو نشناختم خعلی تغییر کرده
چاکر بچه های قدیم.
مخلص برو بچ جدید
سینا
سینا
سینا
سینا
اخ جون پرشیااااااا
سینا
سینا
زندان بودم
سینا
سینا
چه شده است مردمان شهر من.
دزدان خیالم را دوست دارند و بیگناه میخوانند

مرا دیوانه ای به کنج شهر می نویسند.
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا