فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
هرزه گری هایت را عاشقانه مپندار
خنده هایت را لبخند مکن.
و غم هایت را به بغض بیهوده تبدیل نکن.
تو از جنس من نیستی
سینا
سینا
برای خودم تولد میگیرم.چه زیباست جشن من.
می رقصدبغض در گلویم ومیشود اب روان.
جاریست.سیل ابی به گونه هایم.
ومن هنوز پای میکوبم بر ارزوهایم
... ادامه
سینا
سینا
ازخودم خسته میشوم..تنهامیان تاریکی خودم می نشینم وسکوتی به بلندای ارزوهایم می اورم.
روی نقطه ای گنگ بدور خودم می چرخم.خیالم را حبس میکنم و دلتنگی هایم را خام خام میشنوم.
... ادامه
سینا
سینا
@000 صدای ملودی گیتار.رقص شکوفه های گیلاس.
بازتاب شمع میان بالهای شاپرکان

تولدت مبارک
سینا
سینا
دسته ای از خاطراتم را برمیدارم . و به خودم برمیگردم
سینا
سینا
چقدبی حوصلگی ایم بی تابی میکنند.
بی تاب تویی که هییچ وقت نیستی
سینا
سینا
دلم گرفت. وقتی قدم هایم را روی خاطراتت میگذارم که جامانده در راه.
سینا
سینا
امده ام که بگویم ارامم.
و سکوتم را رها کنم. فریادی شوم در پس تمام دلتنگی ها....
سینا
سینا
@جواد سلام چرا اپلود خرابه.؟؟؟
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا