فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
دلتنگم.
دلتنگ همین تو. تویی که. امدنت را دوست دارم
سینا
سینا
خودم را رها میکنم بین تمام افکارم.
این روزها بودنت در خیالم .مرا به جنون میکشد.و شب گرد هوای شرجی شده ام.
سینا
سینا
@mehrnoosh
اخی چرا امروز .
ولی یادم نمیرود خوب بودن هایت. تو از جنس مهربانی هستی. و بودنت را تبریک.هزاران بار خواهم گفت.
سینا
سینا
من امروز خواب موندم...


میخواستم برم .
کلی فحش جمع کرده بودم.
سینا
سینا
خودم خواب نمیرم..
اما دست تمام وقت خوابه
سینا
سینا
این روزها واژه هایم در خودگم میشوند.پشت هق هق احساسم کم میشوند.
من برای بودنت چند کیلو اسپند دود کرده ام. تمام اب شهر را برایت کوچه را از باران پر کرده ام.
... ادامه
سینا
سینا
باغ رنگ پریده از رویش.
پنجره بسته نمیشود حالش.
اما من باز عاشق دوستت دارم هایی هستم که هیچ گاه نخواهی گفت..
سینا
سینا
اغاز بودنت هنوز برایم روشن است و من لبخندی به ویترین احساسم بسته ام. در تمام این روزهای نبودنت.!!
سینا
سینا
خدایااااا برگشتم
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا