فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
@shamim به به ببین کی اینجاست..
سلام کم پیدای اشنا
سینا
سینا
ثانیه های من بی تو میروند.
ببین. قبرستان ارزوهایم تو را کم دارد.
سینا
سینا
برویم بخوابیم
شب برهمگی خوش
سینا
سینا
شب رسید و قلند خوابید. وتو دزد ارزوهای من شدی....
سینا
سینا
@parsa چند روز نبودم شنیدم چشمات منو ندیده. برا خودت می چرخیدی.
دیگه نبینم
سینا
سینا
@آرام این خودتی با چترقرمز تو برف.
گرگ نیست اونجا
سینا
سینا
برمیگردم. ازهمان راه دور
ازهمان جایی که فقط خودم بودم .....بی تو
سینا
سینا
من نخبه هستم؟؟؟
اخه ازم دعوت کردن به عنوان نخبه برم برای دیدار با ریس جمهور
ولی هنوز درگیرم با خودم که من نخبه بودم و نمیدونستم
سینا
سینا
میان خاطرات تو جامانده ام
قطرات اسمان ریز ریز میشود.صورتم میشوید ومن باز در خیال تو جامانده ام
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا