فرياد ِ ★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★ :
_
1338368023466619_orig.jpg
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★

مشخصات

موارد دیگر
حالت من: معمولی
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★ (آفلاين)
64 پست
6699 مرتبه
1391-06-16

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

کد QR شخصی

★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
من رفتم خدانگهدارتون.
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
اسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند . ارد بزرگ
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
وقتي كه بچه بودم هر شب دعا ميكردم كه خدا يك دوچرخه به من بدهد. بعد فهميدم كه اينطوري فايده ندارد پس يك دوچرخه دزديدم و دعا كردم كه خدا مرا ببخش!!((دکترعلی شریعتی))
... ادامه
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او كجاست؟(د. ع شریعتی )
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
گاهی گذشتن از معشوق ، بخاطر عشق نهایت عاشق شدن است.
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی ، پای بر شرافت خود بگذارد
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
بزرگترین رنج این است که آدم باشد ، بدون اینکه بداند برای چه هست؟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 انتها