فرياد ِ آبتین :
_
آبتین

آنچه که شما فکر می کنید.من نیستم.زیرا که شخ.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت من: مهربون
آبتین (آفلاين)
5 پست
مرد
3632 مرتبه
1392-05-21
m - مجرد
وزن: - قد: 181
راستی

دنبال‌کنندگان

(19 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

کد QR شخصی

آبتین
آبتین
هخخ چقد بچه بودم کل کل میکردم
آبتین
آبتین
بنبستو شکستم مهم ترین اصل.بی اصلی نه اصل بی اصلی... عادت نکردن به چیزی حتی به عادت بی عادتی و حتی عادت بی عادتی به عادت بی عادتی ... نقطه نه طول داره نه عرض نه ارتفاع ولی وقتی سه تاش کنار هم قرار می گیره...
... ادامه
آبتین
آبتین
زندگی به کوتاهی یک لبخنده.پس با شرافت زندگی می کنم و با شرافت میمیرم.هاها
آبتین
آبتین
روزی به یک بزرگی گفتد راه رسیدن به خوشبختی چیست و او فرمود خوشبختی مقصد نیست بلکه خوشبختی خود راه است.و من این گونه وصفش می کنم که ما در خوشبختی و نعمت ها غوطه وریم فقط کافیست نگرشمون را عوض کنیم و نادیده هایی که نزدیکمان هستند و مابیشتر وقت ها نمی بینیم ببینیم و درکشان کنیم
... ادامه
آبتین
آبتین
دعا و صحبت از ناتوانی باعث ضعف می شود پس بهتر است به جای آن از داشته هایمان سپاس گزاری کنیم که روز به روز به روحیه مان اضافه گردد وقوی ترشویم.دنیا رو هر جور نگاه کنیم همان طور میشود پس بیاییم زیبا بنگریم
... ادامه