حامد

مشخصات

موارد دیگر
حالت من: معمولی
حامد (آفلاين)
9 پست
مرد
2268 مرتبه
1367-11-27
m - مجرد
لیسانس
عمران
وزن: 74 - قد: 182
نمی کشم

دنبال‌کنندگان

آخرین بازدید کنندگان

کد QR شخصی

حامد
حامد
هوا بس ناجوانمردانه سرد است وای...
سلامم را تو پاسخگوی و در بگشای...
صبح همگی بخیر...
حامد
حامد
معلمه پدرشاگردش رو احضار میکنه مدرسه...
فرداش پدره میاد میگه چی شده؟مشکل چیه؟
معلمه میگه بچه ی شما خیلی خنگه..!
پدر:یعنی چی؟
معلم:الان بهتون میگم..نگاه کنید...

به شاگردش میگه برو ببین من تو حیاط مدرسه ام؟
پسره میره و میادمیگه نه خانم معلم توحیاط نبودید..
معلم میگه شایدتودفترمدیر ام برو اونجا رو ببین

پسره دوباره میره ومیاد میگه نه خانم اونجا هم نبودید...
معلم به پدرپسره میگه ببینید..ببینیدچقدر بچتون خنگه...
پدر میگه: خب شاید رفتی مرخصی ....!!!!
... ادامه
حامد
حامد
هیچی ترسناک تر از این نیست که بیای خونه؛
ببینی اتاقت تمیز شده!
حالا 2 ساعت باید بشینی فکر کنی،
ببینی چی قایم کرده بودی و آیا کشف شده یا نه ..!
... ادامه
حامد
حامد
آسمان سربی رنگ
من درون قفس سرد اتافم دلتنگ
میپرد مرغ نگاهم تا دور
وای باران وای باران
پر مرغان نگاهم را شست...
حامد
حامد
ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪ

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯽ ﻃﺮﻓﻮ
ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﺟﻤﻊ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯿﺸﯽ

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺖ
... ادامه
حامد
حامد
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ : ﯾﮏ ﺫﻫﻦ ﺁﺭﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻗﺸﻨﮓ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ برای تمام عزیزان….و دوستان خوبم عطا فرما
... ادامه
حامد
حامد
بعضي وقتها كه تو دستشويي هستم و يكي با عجله منتظره من بيام بيرون , عمدا" طولش ميدم , اون احساس قدرت خيلي حال ميده , حس ميكني زندكي طرف تو دستاته ))
حامد
حامد
یه رفیق داریم ماه محرم که میشه ؛ شروع میکنه به عرق خوردن و سیگار کشیدن!..

بهش میگم چرا اینکارو میکنی؟

میگه اعصابم از دست کارای یزید خورده
حامد
حامد
اگر خوشبختی را برای يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد.
اگر خوشبختی را برای يک روز می خواهيد، به پيك نيك برويد.
اگر خوشبختی را برای يک هفته می خواهيد، به تعطيلات برويد.
اگر خوشبختی را برای يک ماه می خواهيد، ازدواج كنيد.
اگر خوشبختی را برای يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد.
اگر خوشبختی را برای يک عمر می خواهيد،
ياد بگيريد كاری را كه انجام می دهيد دوست داشته باشيد .

استیو جابز
... ادامه