لطفا اخموها وارد نشن

کاربران گروه

مدیران گروه

لطفا لبخند بزنید

گروه عمومی · 5 کاربر · 139 پست
جواد
جواد
دلم به اندازه یک شلوار لی ، بعد از خوردن یه وعده غذا تنگ است. کاش جایی بود برم بشینم زیپ را تا آخر بکشم پایین و بگم آخییششش!!
جواد
جواد
غضنفر میره توالت عمومی، میگوزه
توالت بغلی هم میگوزه،
اون میگوزه غضنفر میگوزه
غضنفر عصبانی میشه میگه:
اومدی برینی یا با من دهن به دهن بذاری!!!
... ادامه
جواد
جواد
ارسطو را گفتند: "ادب از که آموختی؟"
.
.
.
.
.
.
.
ارسطو قدری نگریست و گفت:
نه! وجدانا کجای قیافه ی من به لقمان می خوره؟!
َ
... ادامه
جواد
جواد
به غضنفر ميگن شمابه اون حشره چی ميگيدكه خيلی كوچيكه،زحمتكشه،روی گل ميشينه شهدگل ميخوره وعسل درست ميكنه؟غضنفر:مابهش ميگيم خسته نباشی حشره!
... ادامه
جواد
جواد
یک دوست واقعی کسی هست که وقتی زمین میخوردی، میاد و دستت رو میگیره و از زمین بلندت میکنه البته بعد از اینکه خندیدنش تموم شد !
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا