لطفا اخموها وارد نشن

کاربران گروه

مدیران گروه

لطفا لبخند بزنید

گروه عمومی · 5 کاربر · 139 پست
مریم
مریم
ﺳﻮﺳﮏ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺳﻮسک ﻣﺎﺩﻩ :ﺳﻮسک دﺧﺘﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ؟ !!! ؟ !!!
ﺳﻮﺳﮏ ﻣﺎﺩﻩ :ﻧﻪ ....ﺑﯿﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ !!!
جواد
جواد
جمله حکیمانه شیرازی :
موفقیتی که به ننگ تلاش آلوده باشد را هرگز نمیخواهم !
مریم
مریم
مورد داشتیم ازش پرسیدن چه مقطعی تحصیل میکنی؟کارشناسی میخونی؟با ی حالت جدی برگشته گفته نه!!!!!!!!!!!
لــــــــــیســانس میخونم!!!!!!
این افق کدوم گـــوریه
مریم
مریم
ﺍﯼ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
. ﮐﯽ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺩﻭﺗﺎﺍﺍﺍﺍﺍ.
. ﺑﻌﺪ ﺑﺸﯿﻢ 3ﺗﺎﺍﺍﺍﺍﺍ
.
.
.
. ﺑﻌﺪ ﺑﺸﯿﻢ 4 ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ
مریم
مریم
مهریه عروس گُلمون چقدر باشه؟!!
.
.
.
.
.
..
3296 تا سکه بهار آزادی به نیت تعداد فرندهای فیسبوکش!!
مریم
مریم
تفاوت خارجیا و ایرانیا در تموم کردن یه رابطه :
خارجیا :
پیتر : جولیا ما با هم به تفاهم نمیرسیم بهتره جدا بشیم
جولیا : پیتر برایت آرزوی موفقیت می کنم دوستی خوبی بود
ایرانیا :
اصغر : فاطی این رابطه فایده نداره میری یا کاری کنم خودت بری؟
فاطی: الهی به حق پنج تن از دوست دختر بعدیت خیر نبینی،الهی زیر ۱۸ چرخ بری بااحساساتم بازی کردی، الهی سیاه بخت بشی به حق امام غریب،از تو بهتر برای من جون میدادن پا ندادم خاک تو سرت کنن من پسر خالم از بچگی عاشقم بوده و منتظر جواب منه.....
مریم
مریم
آيا ازآشنايان خود بيخبريد؟آيامدتيست اقوام دور خودرا نديده ايد؟كافيست1بار بادوس پسر خود درسطح شهرظاهر شويد آنگاه اموات خود راهم ميبينيد
جواد
جواد
رضاشاه و درشکه چی
مریم
مریم
مادره خطاب به پسرش: نيوتن رو ميشناسی ؟
.
.
.
پسره :نه كی هست؟
.
.
.

مادره : اگه به درسات بیشتر توجه ميكردی ميشناختيش !
پسره: خيلی خوب ، پارميدا رو ميشناسی ؟
.
.
.
مادر : نه !!!
پسره : اگه به شوهرت بیشتر توجه ميكردی ميشناختيش
... ادامه
صفحات: 1 2 3 4 5 انتها ابتدا