سجاد
سجاد
خواب دیدم رفتم فرانسه!
سوگل
سوگل
وقتي حتي يه نفر اطرافت نيست كه بتوني حرف دل باهاش بزني و بفهمتت
سوگل
سوگل
امسال هم گذشت
و هر چي بيشتر ميگذره بيشتر ميبيني جز خانواده كسي رو نداري
هيچ دوست و آشنايي هم نميتونه جاي فاميل نزديكتر رو بگيره
يا شايدم شانس منه هر چي بي معرفته دورم جمعه
... ادامه
سجاد
سجاد
موهامو کوتاه کردم!
سجاد
سجاد
موهامو کوتاه کردم! تو خونه!
سوگل
سوگل
داري عادي زندگيتو ميكني يهو يكي مياد يه چيزي ميگه
به هول و هراس ميفتي نكنه عقب بيفتي نكنه فلان جور بشه
سجاد
سجاد
خواب دیدم یه کلیپ تو دفتر پر کرده
سوگل
سوگل
بعضي وقتا اينقدر واسه يه چيزي ميجنگي و هيييچ جوري نميشه كه انجام نشده از چشمت ميفته ديگه
با همه ذوقي كه واسش داشتي ديگه نميخوايش
سوگل
سوگل
دلمان بسي گرفته از همه چييي
اصن من به اين تعطيلات خرداد حساسيت دارم
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://persiatweet.ir/m