من به خودم ... بدهکارم

کاربران گروه

مدیران گروه

من به خودم

گروه عمومی · 6 کاربر · 14 پست
مسعود
مسعود
مهم ماندن است
اما
نه به هر قیمتی..
گاهی رفتن عین ماندن است.............!!!
مسعود
مسعود
تو

لحظه هاي ماندگار مني

ميان عمري

که به ياد نمي آورم
مسعود
مسعود
توو یک جمله آوردنش هم سخته

این دردا هیچ وقت خوب نمیشن همیشه گوشه ی قلبت میمونن

آروم٬ آروم خانه ای واسه خودشون درست میکنن و آروم آروم

جزئی از زندگیت میشن بدون اینکه بدونی داری آروم آروم با اونا کنار میای

اینا میشن جزئی از وجودت٬ از زندگیت٬ از لحظه هات

این دردها که میمونن دیگه به این آسونیا نمیرن.
... ادامه
مسعود
مسعود
شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است ...
مسعود
مسعود
توبجایه منم داری زجرمیکشی
یکی عاشقته که توعاشقشی
توبجایه منم پره غصه شدی
نذارخسته بشم نگوخسته شدی
نگرانه منی که نگیره دلم
واسه دیدنه توداره میره دلم
نگرانه منی مثه بچگیام
توخودت میدونی من ازت چی میخوام
مگه میشه باشی وتنهابمونم
محالهبذاری محاله بتونم

روحش شاد
... ادامه
مسعود
مسعود
صداى خنده هاى خدا را میشنوى ؟

دعایت را شنیده و

به آنچه محال میپندارى ، میخندد . . .
مسعود
مسعود
خُدایـا شَبیہ بادکُنکـ شده ِام…

اَز بغض هـایے که ِ بہ اِجبـار فُرو داده ِام...

اِلـــــتِماسَت میکنَم...

فَقط یک سـوزَטּ...

تکہ ِ تکہ شدَنم با خــودَم..
... ادامه
مسعود
مسعود
بـآز هَمـ بُلنـد شو....

ایستـادטּِ کَسیـــــ که زَمینشــــ زده انــد

از کسیـــ که به زور سـَرِ پـآیشــ نگـه داشته اند « زیبآتَـــر » استــــ ...

مسعود
مسعود
ﺳَﻼﻣَﺘﻲِ ﺧﻮُﺩَﻡ ﮐﻪ ﻫَﺮ ﮐﻲ ﻣَﻨﻮ ﺩﻳﺪ ﮔُﻔﺖ ﭼِﻘَﺪ ﺳَﺮِﺵ


ﺷُﻠﻮُﻏﻪ ﻭَﻟﻲ ﻓَﻘَﻂ ﺧﻮُﺩَﻡ ﻓَﻬﻤﻴﺪَﻡ ﮐﻪ ﭼِﻘَﺪ ﺗَﻨﻬﺎﻡﺳَﻼﻣَﺘﻲِ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫَﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺩِﻟِﺖ ﮔُﻔﺘﻲ: ﺍﻳﻦ ﻣَﮕﻪ ﺑﺎ ﭼَﻨﺪ ﻧَﻔَﺮﺩﻭُﺳﺘﻪ که هَمیشه آنلاینه؟؟؟


ولی یه جمله رو هَمیشه از مَن یادگاری داشته باش


هَمیشه آنلاین تَرینها تَنهاترینَن


وَ میخوان تَنهاییشوُن رو با هَر فَضایِ مَجازی پُر کُنَن
... ادامه
صفحات: 1 2 انتها