بچه های بامرام و لوتی مشهد بفرما...

کاربران گروه

مدیران گروه

مشهدیا پرچم بالاست

گروه عمومی · 2 کاربر · 111 پست
navid
navid
هه

Davoud
Davoud
تصمیم گرفته ام " تنها" باشم ..!

فارغ از تمام ِ"تن ‌ها....
Davoud
Davoud
گاهی دست " خـــودم " را می گیرم ، می برم هوا خوری ..." یــاد " تو هم که همه جا با من است ..." تنــهایــی " هم که پا به پایم میدود ...میبینی ... ؟ وقتی که نیستی جمعمان جمع است !
... ادامه
Davoud
Davoud
كارگر خسته كنار صندوق صدقه ايستاد و از جيب سوراخ پيرهن كهنه اش سكه اى بيرون آورد،
درحين انداختن سكه،نوشته اى روى صندوق صدقه ديد:
" صدقه عمر را زياد میكند "
مردرنج ديده بی درنگ منصرف شد!!
... ادامه
Davoud
Davoud
با کسی که دوستش دارید ... عکس نگیرید ... نخوابید ... آهنگ گوش ندهید ... بیرون نروید ... قدم نزنید ... مسافرت نرید ... دریا را نگاه نکنید ... حتی دستانش را هم لمس نکنید! و کلا خاطره نسازید !!!ء
وقت نبودنش می فهمید که چه میگویم
... ادامه
Davoud
Davoud
سلامتى يه نخ سيگار كه ميدونم قبل من با كسى لب نگرفته،سلامتى دود سيگارم با اينكه كم رنگه ولى يه رنگه؛سلامتى سيگارم كه بهم ياد داد نتيجه سوختن و ساختن زير پا له شدنه!
... ادامه
Davoud
Davoud
ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
دوباره دوام می آورد
اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم
اما در آنجا که ترکم کردی
هرگز دوباره مرا نخواهی یافت.

برشت
... ادامه
Davoud
Davoud
در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.((نیچه))
Davoud
Davoud
آدمـهـای غـمـگــیــن حـــافـظـه بـــهـتـری دارنـــد ...

استنلی کوبریک
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 انتها