بچه های بامرام و لوتی مشهد بفرما...

کاربران گروه

مدیران گروه

مشهدیا پرچم بالاست

گروه عمومی · 2 کاربر · 111 پست
navid
navid
روایت شده طراحان مد پس از دیدن این صحنه دسته جمعی با اسید خودکشی کردند !
navid
navid
عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی این که یکی هفت میلیارد پول از باباش ارث می بره یکی کچلی!!!
navid
navid
خانمه مهمانداره تو هواپیما بهم گفت : میخوای بخوابی ... ؟!!! برات بالش و پتو بیارم ... ؟!!! گفتم نه برام قصه بگو ... !!! قهر کرد رفت بیشعور ... !!
navid
navid
اولین پست بعد از ۲۱ دسامبر ...... . . . . . . .
هرکس زنده مونده زیر ای پستو رو لایک کنه ))))))))))))
navid
navid
یکی از تفریحات من توی دوران بچگی این بود که آب بريزم روی بخاری صدای " تـــســـس " بده ، خرکیف شـــم )
navid
navid
درسته پراید کولرش خوب نیست، ولی وُژدانی بخاریش خوب خنک می کنه صایپا متمعن!
Davoud
Davoud
خدايا چگونه زيستن را به من بياموز چگونه مردن را خود خواهم دانست
على شريعتى
Davoud
Davoud
دیگـــه آخرای پائیزه ، جوجه هاتون رو بــشمارید.....
Davoud
Davoud
بــانو .. مرد نبــوده ای تــا بــدانــی ، ســرت بر روی بازوانــم ..امنیــت تــو نیســت ...آرامش من است...
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا