بچه های بامرام و لوتی مشهد بفرما...

کاربران گروه

مدیران گروه

مشهدیا پرچم بالاست

گروه عمومی · 2 کاربر · 111 پست
Davoud
Davoud
در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

سوآمی ویوکاناندن
Davoud
Davoud
سقوط از طبقه ي سوم همانقدر درد آور است
كه سقوط از طبقه ي صدم !
اگر قرار است سقوط كنم ،
بگذار از جايي بلند باشد ... نه پَست !

پائولو کوئلیو
... ادامه
Davoud
Davoud
حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل تغـیـیـر نیـسـتـــــــ ؛
مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه میـکـنـنـد .

اسـتـیـون هـاوکـیـنگـــــ...
... ادامه
Davoud
Davoud
دیدی وقتی ازت می پرسن آخه مگه چی شده؟!
سکوت می کنی...حتی نمی تونی جوابی بدی می دونی که هیچ کس نمی تونه درک کنه چی بهت می گذره..اصلا همه ی دنیا هم که بفهمه چه فرقی می کنه وقتی تو دیگه هیچوقت خوب نمیشی دیگه هیچوقت اون آدم قبل نمیشی هیچوقت هیچوقت...!
... ادامه
Davoud
Davoud
خدا امشب از همه شبات خسته ترم....
چرادلمو به هرچی خوش میکنم ازم میگیری؟....
خدااااااااا من یارتم نه حریییییفت....
حالا که آرزوهامو آرزوی محال میکنی حدال فردا صبح دیگه بیداررررم نکن..........
کیاااا حال منو دااارن و این حرف دلشونننن؟
Davoud
Davoud
شب خوابيدي تو تختت هي قلت ميخوري... بعد گوشيتو بر ميداري مينويسي "خوابم نميبره"..... سرد ميشي...يغض ميکني..... ميبيني هيچکسو نداري که واسش اينو بفرستي..... تنهايي سخته...خيلي
... ادامه
Davoud
Davoud
کسانی که به زندگی دیگران نور می بخشند ، روزی خورشید خواهند شد ♥
Davoud
Davoud
قـــــرار بـــود ! بـــه پــای هـــم پیـــر شــــویــم؛ نــه بــه دســت هـــم.....!!
Davoud
Davoud
ّبعضی وقتا فقط دلت میخواد یکی غیر از خانوادت ،
... نگرانت بشه
... همین .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 انتها ابتدا