بچه های بامرام و لوتی مشهد بفرما...

کاربران گروه

مدیران گروه

مشهدیا پرچم بالاست

گروه عمومی · 2 کاربر · 111 پست
Davoud
Davoud
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم !

فضای اتاق برای پرواز کافی نبود …
Davoud
Davoud
امروز یک مرده شور را دیدم...

آنچنان زیبا میشست که لکه ای هم باقی نمیمناند...

اما نمیدانم چرا پدرم از او خوشش نمی آید!!!

و مدام گریه میکند و مادرم نیز نفرینش!!!

او که آدم خوبی است من دوستش دارم...

فقط کاش ناخن هایش را می گرفت...

تمام بدنم را زخم کرد...
... ادامه
Davoud
Davoud
قلب عزیز لطفا خفه شو ودرهمه کارها دخالت نکن.
همان که خون پمپاژ میکنی کافیست.
اگرهم خسته شدی اجباری نیست به کار....
Davoud
Davoud
اسمش را میگذاریم دوست مجازی ...
اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته...
خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند...
وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را مینویسد ...
...وقت میگذارد برایم... .
..وقت میگذارم برایش...
نگرانش میشوم...
دلتنگش میشوم...
وقتی در صحبت هایم به عنوانِ دوست یاد میشود مطمئن میشوم که حقیقیست...
هرچند کنار هم نباشیم...
هرچند صدای هم را هم نشنیده باشیم...
من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هرکجا که باشد
... ادامه
Davoud
Davoud
امروز دردهـــــایم را به رودخـــــانه سپردم.
چه صیدی کرد ماهیگیر از ماهــــــــــی های دق کرده.
Davoud
Davoud
قصه ای دارم!
غصه ام در دل آن جامانده
گاه گاهی دل من میگیرد
بیشتر هنگام غروب
در همان وقت خدا نیزپر از تنهایست
جز خدا نیز کسی تنها نیست
وخدایی که در این نزدیکیست
در همین لحظه به هنگام طلوع
که اذان سردادند
من وضو خواهم ساخت...
اشک چشمانم را
تابه سر منزل زیبای حقیقت برسم
... ادامه
Davoud
Davoud
یه جایــی هم هست ؛
بعــد از کلی دویـدن یهــو وایمیستی ...
دستتو میکنی تو جیبت ...
سرتــو میندازی پاییــن و آروم میگی :
" دیگه زورم نمیــرسه "
... ادامه
Davoud
Davoud
مرد
اگر این غرور لعنتیو این اسم کاذب را با خود یدک نمیکشید ؛مطمئن باش بیشتر از هر زنی مشتاق نوازش و آغوش بود ... !!
Davoud
Davoud
کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .

(مثل ژاپنی)
صفحات: 2 3 4 5 6 انتها ابتدا