بچه های بامرام و لوتی مشهد بفرما...

کاربران گروه

مدیران گروه

مشهدیا پرچم بالاست

گروه عمومی · 2 کاربر · 111 پست
Davoud
Davoud
آدم ها لالت می کنند... بعد هی می پرسند... چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیا بود!

نیل سایمون
Davoud
Davoud
هر چیز به تنهایی سخت است
تنها مُردن
تنها شام خوردن
تنها زندگی کردن ..
به خودت که خو می‌گیری

با تنهایی، زندگی می‌کنی
شام می‌خوری
با تنهایی، می‌میری .
درست وقتی که تنها نیستی ..

سیدمحمد مرکبیان
... ادامه
Davoud
Davoud
وضعیت خوبی ندارم

مرا ببخش!

دستم از اشیاء رد میشود

رد میشود از تلفن

فراموشت نکرده ام

فقط کمی...

کمی مرده ام!

رسول یونان
... ادامه
Davoud
Davoud
زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست !


مارسل پروست
در جستجوي زمان از دست رفته
... ادامه
Davoud
Davoud
فقط آدم های خوب به خوبی خود شک دارند.

مرد در تاریکی - پل استر
Davoud
Davoud
آدم ها در دو حالت همدیگر را ترک می کنند ،
اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره ،
دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره!


ویکتور هوگو
... ادامه
Davoud
Davoud
در حافظه هر چه بخواهی هست،حافظه نوعی داروخانه،يا آزمايشگاه شيمی است،که در آن اتفاقی دستت گاه به دارويی آرام بخش و گاه به زهری خطرناک می رسد.

در جستجوی زمان از دست رفته -مارسل پروست - مهدی سحابی
... ادامه
Davoud
Davoud
گفت خیلی میترسم، گفتم چرا ؟ گفت چون از ته دل خوشحالم...
این جور خوشحالی ترسناک است…پرسیدم آخر چرا

و او جواب داد وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد!

بادبادک باز
خالد حسینی
... ادامه
Davoud
Davoud
ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم،
یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم!

کالیگولا
آلبر کامو
... ادامه
صفحات: 6 7 8 9 10 انتها ابتدا