فرياد ِ مسعود :
_
من و سامی وسانی.jpg IMG-20150801-WA0055.jpg DSC_0004.jpg IMG-20150607-WA0034.jpg
مسعود

من وتو و سام و سانیا=ما [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت من: مهربون
مسعود (آفلاين)
masoodshiraz.blogfa.com
1211 پست
مرد
28761 مرتبه
1359-06-21
m - متاهل
اسلام
فارس - شیراز
لیسانس
کارمند
وزن: 79 - قد: 172
رفته ام
نمی کشم
سامسونگ گالکسی تب اس
پژو 206
کتاب..ورزش..مسافرت...

دنبال‌کنندگان

(58 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

کد QR شخصی

مسعود
مسعود
چرا نمیشه کارت ارشد خرید
مسعود
مسعود
@aram
پیرزن شدی دیگه
ننه بزرگ
مسعود
مسعود
چه سکووووتی
من و پرشیا تک وتنها
چه خروپفی!!!
مسعود
مسعود
دل قشنگتو هیچ وقت در گیر "آه" نکن بذار"آه" سهم کسانی باشه که دلگیرت میکنن...
مسعود
مسعود
چـه خـوب اسـت کـه ايـن کـلـمـه‌هـا ديـگـر

ارث پـدری کـسـی نـيـسـت

و بـا آن‌هـا مـی تـوان

دنـيـاهـای دور بـهـتـری سـاخـت . .

مـی تـوان دسـت بـادبـادکـی را گـرفـت و

تـا روزهـای روشـن کـودکـی دويـد . .

چـه خـوب اسـت کـه مـی تـوان

قـايـقـی نـوشـت و بـه پـشـت دريـاهـا رفـت . .

مـی تـوان ديـواری سـاخـت و

بـرای هـمـيـشـه

پـشـت حـرف‌هـای يـک سـطـر قـايـم شـد . .

مـی تـوان نـقـطـه‌ای گـذاشـت و بـرگـشـت .
... ادامه
مسعود
مسعود
گــــــاهــــــــــــــــــی ...به خاک سپردن یک جسد ،از خواباندن یک قاب عکس واز فراموش کردن یک خاطره ..آســــــــــــان تــــــر اســــــــت.
... ادامه
مسعود
مسعود
گاهــي بايــد دعــوا کــرد داد زد ،
فحــش داد !
گاهــي بايــد گريــه کــرد مشــت کوبيــد
ليــوان شکســت ،
چنــد شــب قهــر کــرد
وگــرنه يــه حرفــهايي روي دل آدم ميــمونه ميــمونه ،
درد ميــشه ،
ســرد ميــشه
ســنگ ميــشه ،
ســکوت ميــشه ،
عادي ميــشه کيــنه ميــشه
دوري ميــشه و مرگ عاطفي ميــشه
گاهــي بايــد بــد شــد تــا بشــه خــوب مــوند
... ادامه
مسعود
مسعود
ﺳَﻼﻣَﺘﻲِ ﺧﻮُﺩَﻡ ﮐﻪ ﻫَﺮ ﮐﻲ ﻣَﻨﻮ ﺩﻳﺪ ﮔُﻔﺖ ﭼِﻘَﺪ ﺳَﺮِﺵ


ﺷُﻠﻮُﻏﻪ ﻭَﻟﻲ ﻓَﻘَﻂ ﺧﻮُﺩَﻡ ﻓَﻬﻤﻴﺪَﻡ ﮐﻪ ﭼِﻘَﺪ ﺗَﻨﻬﺎﻡﺳَﻼﻣَﺘﻲِ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫَﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺩِﻟِﺖ ﮔُﻔﺘﻲ: ﺍﻳﻦ ﻣَﮕﻪ ﺑﺎ ﭼَﻨﺪ ﻧَﻔَﺮﺩﻭُﺳﺘﻪ که هَمیشه آنلاینه؟؟؟


ولی یه جمله رو هَمیشه از مَن یادگاری داشته باش


هَمیشه آنلاین تَرینها تَنهاترینَن


وَ میخوان تَنهاییشوُن رو با هَر فَضایِ مَجازی پُر کُنَن
... ادامه
مسعود
مسعود
قــرارمـان..

فقـط ..

یـک "مــانیــتورِ" کـوچـک بـــود !

امّــا ..

اکنــون ..

قلبـــم را ببـین..

که بــا هــر"آف" شدنــت ..

چــگونـه ..

بـیقــرارِ "آمــدنــت" مـی شـــود !.
... ادامه
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا