فرياد ِ مهدی :
_
baby.jpg ۱۲ ه-.ش. - 1.jpg ۵ ه-.ش. - 1.jpg ۱۰ ه-.ش. - 1.jpg
مهدی


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
مهدی
مهدی
آنکس که بداند و بخواهد که بداند / خود را به بلندای سعادت برساند.
آنکس که بداند و بداند که بداند / اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
آنکس که بداند و نداند که بداند / با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
آنکس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به مقصد برساند !!
آنکس که نداند و بخواهد که بداند / جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
آنکس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
آنکس که نداند و نخواهد که بداند / حیف است چنین جانوری زنده بماند!!!
از کتاب معراج السعاده

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟
ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم…
دوستش دوباره پرسید : خب ، چی شد ؟
ملا جواب داد : بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم ، در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم ، چون از مغز خالی بود !!!به شیراز رفتم : دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا ، ولی من او را هم نخواستم ، چون زیبا نبود…ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و همینکه ، خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود . ولی با او هم ازدواج نکردم …!دوستش کنجکاوانه پرسید : دیگه چرا ؟ملا گفت : برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت ، که من میگشتم !!! او مرا نخواست و نپسندید
هیچ کس کامل نیست! جز الله
اینگونه ب زندگی نگاه کنید و خوبیهای هم را ببینید ن کاستی ها را
مردراب عقلش ن ثروتش
زن رابه وفایش نه جمالش
دوست رابه محبتش نه به کلامش
عاشق رابه صبرش نه به ادعایش
دانشمندرابه علمش نه مدرکش
دل رابه پاکیش نه صاحبش
سخنان راب معنایش نه گوینده اش
... ادامه
مهدی
مهدی
لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

خخخخخخخخ من این فیلمو دیدم ولی اصن به شما توصیه نمیکنم
مهدی
مهدی
هههههههههههههععععععععععی جمعه لم دادنشو عشق است

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

شاد باش به همه دختران هم وطنم
رورزتان مبارک
... ادامه
مهدی
مهدی
... ادامه
مهدی
مهدی
خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید

خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید

افلاطون می گوید :

اﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .

ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶ ! . . .

ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ؛ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ

چقدر این جمله دلنشینه:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.
خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
لینک برای اعضا قابل مشاهده است . به اندازه کفتربازی که غروب شده و کاکولیش برنگشته دلتنگتم... مگه میــــــــــــــشه مگه داریــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟
مهدی
مهدی
مـن فـقـطــ تــــــو را مـی بـیـنـم
لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

در وجـــود هــــر زن ،
دخـتـربـچـه ای چــهارسـالـه بـبـیـن
کـه از تـو فـقـطــ مـــــهـربـانـی و تـوجـه مـی خـواهـد ،
در آغـوشـش بـگـیـر ، نـوازشـش کـن ...
خـیـالـش را راحـت کـن کـه هـسـتـی ، جـایـی نـمـی روی ،
طـوری رفـتـار کـن کـه اطـمـیـنـان حـاصـل کـنـد
زن هـای دیـگـر بـرایـت مـــــــهـم نـیـسـتـنـد ...
وقـتـی بـا نـگـرانـی مـسـیـر نـگـاهـت را دنـبـال مـی کـنـد
بـرگـرد و بـه لـبـخـنـدی مــهـمـانـش کـن و بـگـو ، بـه زبــ ـان بـیـاور :
" مـن فـقـطــ تــــــو را مـی بـیـنـم "
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا